ایران در صورت حمله آمریکا به کشورهای صادرکننده نفت ضربه خواهد زد.   

کاساچف: ایران در صورت حمله آمریکا به کشورهای صادرکننده نفت ضربه می زند.

"کنستانتین کاساچف" رئیس کمیته مجلس دومای روسیه در امور بین الملل از تلاش برای حل نظامی مشکل هسته ای ایران برحذر می دارد. وی روز چهارشنبه طی دیدار خود با هیئت نمایندگان  مجلس عوام انگلیس در مسکو که از سوی خبرگزاری «نووستی» سازماندهی شده بود، خاطر نشان نمود که در حال حاضر ایران برنامه های هسته ای خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی  اجرا می کند.

کاساچف اظهار داشت که درصورتی که راه حل نظامی برای مشکل هسته ای ایران انتخاب شده و به تاسیسات هسته ای ایران ضربات دقیق موشکی وارد شود، این عمل پاسخ از سوی ایران را بر می انگیزد. وی افزود: "مسلم است که ایران در پاسخ، به خاک آمریکا ضربه نخواهد زد، چرا که امکان آن را ندارد، من فکر می کنم ایران به اسرائیل نیز ضربه نخواهد زد، چرا که از اسرائیل هراس دارد".

بعقیده وی محتمل ترین سناریو این است که ایران به منافع اقتصادی آمریکا در منطقه، یعنی به چاه های نفتی که در خدمت اقتصاد آمریکا هستند، در نزدیکی خود، یعنی عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی و سایر کشورها ضربه بزند.

به گفته وی، اطلاعات جاسوسی این اخبار را تایید می کنند. وی خاطر نشان نمود که هیچ نکته مثبتی در حمله نظامی به ایران نمی بیند.

نماینده روس اظهار داشت: "هیچکس هیچگاه نمی تواند ضمانت دهد که با وارد ساختن ضربات، برنامه هسته ای ایران را نابود می شود و این برنامه با سرعتی دو برابر در تاسیسات سری زیرزمینی ادامه نخواهد یافت".

وی معتقد است که در حال حاضر "جامعه جهانی در دامی افتاده است که از سوی مقامات ایرانی پهن شده است، ایران با ما بازی می کند، ما را مسخره می کند و ما را بر می انگیزد".

وی همچنین تاکید نمود که در صورت حل نظامی، دخالت نظامی به نفع مقامات ایران خواهد بود، چرا که اجازه می دهد جامعه را بر اساس دیدگاه های ملی گرایانه و رادیکالی بیشتر همبسته سازد.

کاساچف به همکاران انگلیسی خود اطمینان خاطر داد که روسیه هیچگاه از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته ای دفاع نکرده و نخواهد کرد.  

وی افزود: "برای ما ایران شاید نزدیک تر باشد، اما برای ما نیز همانند انگلیس شریکی غیر شفاف می باشد، ما از مقاصد حقیقی ایران خبر نداریم. ایرانی که از سلاح هسته ای برخوردار باشد، برای روسیه نیز همان کابوسی است که برای انگلیس".

کاساچف معتقد است که ایران تصمیم گرفته از چرخه کامل غنی سازی اورانیوم برخوردار شود، اما در عین حال اطمینان خاطر داد که تهران "تصمیم به ایجاد سلاح هسته ای نگرفته است".

وی خاطر نشان نمود که طبق ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، بین 30 تا 40 کشور جهان از فناوری های ایجاد سلاح هسته ای برخوردارند. کاساچف افزود که در حال حاضر ضروری است که مذاکرات با تهران را ادامه داده و آن را متقاعد نمود که "خط نهایی" را متوقف کند و در عین حال حق ایران را برای اجرای برنامه هایی در چارچوب مجاز برسمیت شناخت، اما به تهران گفت که در صورت در اختیار داشتن سلاح هسته ای، پیامدهایی فوق العاده سنگین در انتظار خواهند بود.

وی تاکید نمود: "هیچکس اطمینان ندارد که ایران در خط نهایی می ایستد، اما هر چه شدیدتر ما با ایران بخورد کنیم، اطمینان ما کمتر خواهد شد".

در عین حال کاساچف خاطر نشان می کند که اوضاع خطرناک کنونی در رابطه با ایران و هم در رابطه با برنامه هسته ای کره شمالی، از بسیاری لحاظ بعلت سیاست متجاوزانه آمریکا هستند. وی خاطر نشان نمود که در اوضاع پیرامون ایران، می توان تشابهاتی را با مشکل عراق دید.

وی افزود: "چه در ایران و چه در کره شمالی با توجه به مورد عراق، متاسفانه چنین نتیجه گیری نمودند که به عراق حمله شد، نه به این خاطر که سعی در ساخت سلاح هسته ای داشت، و بلکه به این دلیل که موفق به ساخت آن نشد".

کاساچف خاطر نشان نمود که موضع سختگیرانه دولت بوش چه در رابطه با ایران و چه کره شمالی که این کشورها را در شمار "محور شرارت" قرار داده و منزوی می خواند، سبب برقراری مرحله مذاکرات پیرامون مشکل هسته ای دو کشور نشده است و به محض اینکه آمریکا در موضع خود نسبت به کره شمالی ملایمت نشان داد، بلافاصله نیز گام هایی از سوی کره شمالی در جهت حل مشکل دیده شدند. 

مسکو، 15 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٥ - سيد کريم