پنتاگون فعلا قصد حمله به ایران را ندارد   

پنتاگون فعلا قصد حمله به ایران را ندارد اما فشار اطلاعاتی را تشدید می کند

"آناتولی تسیگانوک" رییس مرکز پیشبینی های سیاسی-نظامی انستیتو تحلیل های سیاسی -نظامی روسیه و عضو شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه در مصاحبه ای با «نووستی» اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را نمی تواند قبل از ماه مه انجام دهند و تا آن زمان علیه تهران به اصطلاح ابزار تاثیر اطلاعاتی- خبری را به کار خواهند گرفت.

بدون توجه به پیشبینی های مطبوعات در مورد احتمال حمنله نظامی هوایی به مراکز هسته ای ایران روز 6 آپریل این اتفاق رخ نداد.

وی گفت: "ساعت چهار صلح روز 6 آپریل موج "اطلاعات نادرست" عملیات نظامی علیه ایران به پایان رسید که از نظر من با کمک نیروی امنیتی اسراییل و در وحله اول برای فشار روانی بر ایران تنظیم شده بود".

به اعتقاد وی پنتاگون بعد از آنکه عملیات در افغانستان را به پایان برساند و پس از آن فعالیت گروه های مذهلی در عراق را خنثی کند آماده خواهد بود که عملیات نظامی را علیه ایران آغاز کند.

وی گفت: "از نظر زمانی این اتفاق ممکن است که در اواخر ماه مه انجام پذیرد. اگر منابع ایران را باور کنیم آنها انتظار حمله نظامی را در پاییز دارند".

مسکو، 17 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٧ - سيد کريم