هشدار کاسترو درباره حمله احتمالی آمريکا به ايران   

رهبر كوبا درباره حمله احتمالى آمريكا عليه ايران هشدار داد.

ايلنا: به گزارش خبرگزارى شينهوا، "فيدل كاسترو" در مقاله‌‏اى با عنوان "عقايد فرمانده" نوشت: حمله آمريكا به عراق كه منجر به جنگ داخلى منزجر كننده و بي‌‏پايان شد، گامى پيش از حمله نظامى عليه ايران است.

كاسترو ورود غيرقانونى ملوانان انگليسى به آب‌‏هاى ايران را عملى تحريك‌‏آميز توصيف كرد و هشدار داد كه بدتر از اين حادثه در راه است و آن جنگى جديد براى تضمين منابع گازى و نفتى است كه نوع بشر را به ورطه هولوكاست كامل مي‌‏اندازد.

وى در مقاله خود نوشت كه آمريكا قدرت نظامى براى حمله به ايران دارد و در عين حال افزود: واشينگتن نمي‌‏تواند پيامدهاى اين منازعه عليه يك كشور مسلمان را كنترل كند.

اصل اين مقاله را به زبان انگليسي بخوانيد

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٧ - سيد کريم