تحلیل ایدئولوگ نومحافظه کاران؛ این هفته به جنگ نزدیک شدیم   

تحلیل ایدئولوگ نومحافظه کاران؛ این هفته به جنگ نزدیک شدیم   

ویلیام بیل کریستول، فرزند اروینگ کریستول از بنیانگذاران جنبش سیاسی نومحافظه کاری در مکاتب سیاسی ایالات متحده، و از راهبران و نظریه پردازان این مکتب سیاسی در آمریکاست.

کریستول در 1994 و با حمایت مالی رابرت مرداک، نشریه ارگان نیمه رسمی نومحافظه کاران با عنوان ویکلی استاندارد را بنیان نهاد.

کریستول در 1997 و با کمک رابرت کاگان، پروژه قرن جدید آمریکایی، PNAC، را تاسیس کرد. بنیاد پروژه قرن جدید آمریکایی با عضوگیری از برجسته ترین سیاستمداران و تصمیم سازان جمهوری خواه نقش مهمی را در هدایت آمریکا به سوی جنگ های عراق و افغانستان ایفا نمود.

معروف است که کریستول هیچ گاه از صف تصمیم گیران اصلی سیاست دولت های بوش خارج نشده است و ویکلی استاندارد تحت سردبیری وی، از روی میز بوش و سایر اعضای دولت آمریکا محو نمی شود. کریستول همینک در هاروارد به تدریس مشغول است.

از 2005 تا کنون، وی به صورت ضمنی سعی دارد با همراهی جمعی از همفکران خود، این زمینه ذهنی را در عرصه سیاست نومحافظه کار آمریکا تقویت کند که تنها راه اصلاح ایران، اقدام نظامی و تغییر رژیم است.

ارزیابی کریستول از چگونگی مدیریت جریان تفنگداران در یکی از برنامه های فاکس به این شرح است.

کریستول: این یک تحقیر واقعی برای بریتانیاست و البته اروپایی ها نیز همانند آنان ایستادگی نکردند. این موضوع سیگنال بدی را به "بدترین نیروهای ایران" فرستاد. از دید من، شکافی در بین اعضای دولت ایران وجود دارد. این کار باعث شد که نیروهای بد در دولت ایران تقویت شوند و فکر کنند که می توانند غرب را به عقب برانند. ما این هفته به جنگ نزدیک شدیم.

 تنها راه جلوگیری از جنگ این است که ما به ایرانیان بقبولانیم که غرب در تهدید جنگی خود و افزایش فشارهای اقتصادی مصمم است.

بعد از اینکه آلمانی ها از کمک به بریتانیا دریغ کردند، بعد از اینکه بریتانیا قبول نکرد که هیچ کاری صورت گیرد، بعد از اینکه ایالات متحده خیلی منفعل برخورد کرد... ما اینک به جنگ نزدیک تریم، چرا که یا باید جنگ را بپذیریم و یا ایران هسته ای را.

مجری: به عقیده شما، بهترین گزینه چه بود. اینکه برویم و در حالیکه "گروگان ها" آنجا بودیم، ایران را بمباران کنیم.

کریستول: بلی

تحلیل گران، عبارت "بریتانیا قبول نکرد هیچ کاری صورت گیرد" کریستول را به عدم قبول پیشنهاد اقدام نظامی آمریکا از جانب دولت بریتانیا نسبت می دهند. در روزهای گذشته فاش شد که دولت بوش در روزهای اول بحران تفنگداران، پیشنهاد اقدام نظامی علیه برخی منافع ایران را مطرح کرده بود که این اقدام از جانب دولت بلر مورد استقبال قرار نگرفت.

منبع: سايت الف

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٠ - سيد کريم