احمدی نژاد: ايران به توليد سوخت هسته‌ای رسيد   

احمدی نژاد: ایران در شمار کشورهای تولید کننده سوخت هسته ای در مقیاس صنعتی قرار گرفت 

"محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اعلام داشت که ایران در شمار کشورهایی قرار گرفت که سوخت هسته ای را در مقیاس صنعتی تولید می کنند.

رئیس جمهور ایران طی بازدید خود از مرکز هسته ای نطنز گفت: "من می خواهم با افتخار اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران در شمار کشورهای تولید کننده سوخت هسته ای در مقیاس صنعتی وارد شد".

احمدی نژاد باری دیگر اعلام نمود که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز می باشد. وی تاکید نمود: "تا به امروز هیچ کشروی از راستای صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ثبت نشده است".

احمدی نژاد اعلام داشت که ایران در زمینه هسته ای مطابق قوانین بین المللی و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل می کند.

تهران، 20 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٠ - سيد کريم