نظر شولتی در مورد اعلاميه ايران مبنی بر آغاز غنی سازی اورانيوم در سطح صنعتی   

نظرات آقای شولتی، سفير دائم ايالات متحده در آژانس بين المللی انرژی اتمی، درباره اعلاميه ايران مبنی بر آغاز غنی سازی اورانيوم در سطح صنعتی

پرزيدنت احمدی نژاد روز دوشنبه اعلام کرد ايران در حال شروع غنی سازی اورانيوم "در سطح صنعتی" است.

همانظور که خوانندگان اين بلاگ آگاهی دارند، انرژی هسته ای غيرنظامی به غنی سازی اورانيوم نيازی ندارد. اما اورانيوم غنی شده در سطح بالا، مانند پلوتونيوم، را می توان در ترکيب بمب هسته ای استفاده نمود. بنابراين، به اول اقدامی اعتماد ساز، اول آژانس بين المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنيت سازمان ملل رهبری ايران را ملزم به تعليق تمامی فعاليت های غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم کردند.

اعلاميه روز دوشنبه انعکاس خوبی درباره دانشمندان و مهندسين ايرانی است. با اين وجود، انعکاس خوبی نسبت به رهبران ايران نيست. چرا آنها بر سرکشی از سازمان ملل اصرار دارند؟ چرا اصرار دارند ايران را به راهی بکشند که تنها موجب تحريم و انزوای بيشتر است؟

ما تنها می توانيم اميد داشته باشيم که رهبران ايران اعلاميه روز دوشنبه را با تصميمی مبنی بر تعليق اين فعاليت های حساس دنبال کنند. اين کار به شورای امنيت امکان می دهد تحريمات حاضر، و تحريمات احتمالی بعدی، را به تعليق درآورد. اين اقدام همچنين مذاکرات جهت تصريح مجدد و پيشبرد دسترسی ايران به فن آوری هسته ای را امکان پذير ساخته، به جهان اطمينان می دهد که اهداف اين کشور مطلقاً صلح آميز است.

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

لینک
۱۳۸٦/۱/٢۱ - سيد کريم