فعاليت هسته های ترور سازمان سيا (CIA)   

فعاليت هسته های ترور سازمان سيا (CIA)

در درون مرزهای ايران

برگردان از متن انگليسی به فارسی: محمد حسيبی

گزارش اميلی تايِپ (Emile Tayyip)

از مدت های مديد تاکنون باورها بر اين بود که امريکا به تجزيه طلبان و گروه های راديکال ايرانی برای افزايش فشار بر ايران در رابطه با متوقف ساختن برنامه اتمی در حال کمک رسانی های مالی به طور پنهانی است.

مقام های سازمان سيا (CIA) به شبه نظاميان مخالف و تعدادی از گروه های قومی قبيله ای که اغلب در مرزهای ايران تجمع دارند کمک می کردند.

اسکاندال تبليغاتی کنونی بر سر جنبشی است که اين روزها برای پيشبرد اهداف خود بر عليه دولت ايران از شيوه تروريستی استفاده می کند.

و اخيرا خبرگزاری اِ بی سی (ABC News) از اين موضوع پرده بر گرفت.

او در واقع رهبر يک گروه چند صد نفره چريکی است که گهگاه از مرز به درون خاک ايران برای حمله تروريستی به مأموران اطلاعاتی و نظامی نفوذ کرده و به عمليات ترور، آدم ربائي، دستگير کردن و سر بريدن در جلوی دوربين فيلمبرداری دست می زند.,. الکسی ديبات (Alexis Debat)، يک مأمور امور ضد اطلاعاتی در امور تروريستی که در مرکز نيکسون (Nixon Center) است و با خبرگزاری اِ بی سی (ABC News) همکاری می کند در اين رابطه ازعبدالمالک ريگی (Abdel-Malik Regi ) نام برد که او احتمالا يک پاکستانی و رهبر يک گروه تروريستی است که از سوی سازمان اطلاعات امريکا ( سيا CIA) استخدام شده تا به اقدامات تروريستی در درون ايران مشغول شود.

سازمان سيا  (CIA)از گروهی به نام "جندالله" ( Jundulla) که از قبيله بلوچ ها بوده و تاکنون اعمال تروريستی زيادی را در ايران مرتکب شده اند نه تنها حمايت می کند بلکه مخارج عملياتی آن ها را تأمين می کند. اينان بارها از استان بلوچستان واقع در خاک پاکستان به درون خاک ايران نفوذ کرده و با دست زدن به عمليات تروريستی شبيه آدم ربائی و حمله های ناگهانی باعث کشتار جمعی از انسان های بيگناه ساکن ايران شده اند.

هدف اصلی آن ها حمله به سربازان و نيروهای امنيتی ايران بوده است.

بر اساس گزارشگر خبرگزاری اِ بی سی (ABC News) سازمان سيا (CIA) با رهبر اين گروه از سال 2005 در تماس بوده است.

بر اساس همين گزارش اِ بی سی (ABC News) اعلام کرد که ريگی شخصا به دست خود تعدادی از دستگير شدگان را کشته است.

جندالله اين گروه مشکوک مسلح تا به حال مرتکب کشتار چندين تن از رهبران اهل تسنـّن برای ايجاد اختلاف و برخوردهای خشونت آميز بين گروه های شيعه و سنّی در استان سيستان و بلوچستان ايران شده است.

اين گروه نسبت به ارتکاب اخير در زاهدان که با انفجار يک اتوموبيل باعث کشتار 11 پاسدار و 31 تن زخمی شد اقرار کرده اند.

به دنبال اين انفجار خبرگزاری نيمه دولتی فارس به نقل از يک منبع اعلام نشده اعلام داشته بود که پس از بررسی در باره مواد و وسائل انفجار معلوم شده است که لوازم به کار برده شده از ايالات متحده امريکا آمده بوده است.

مدارک، عکس ها و فيلم های به دست آماده از اين انفجار نيز نشان می دهد که وسايل به کار گرفته شده در اين بمب گذاری از امريکا آمده است.

تلويزيون دولتی ايران اقرار به ارتکاب انفجار اتوبوس از سوی دستگير شدگان اين عمليات را نيز پخش کرده است.

طبق اطلاع دريافت شده از سوی مقامات دولتی پاکستان مسئله عمليات تروريستی پنهانی سيا (CIA) در ملاقات "ديک چنی" با ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان که دو ماه پيش انجام شد مطرح شده بوده است.

سال گذشته چندين حمله که به سوی اقوام ايرانی نشانه گرفته شده بود و نيز بمب هايی که بر عليه مقامات دولتی و سربازان کار گذاشته بودند وضعيت نامناسب و منفی را برای دولت کنونی ايران ايجاد کرده بود.

تاکنون کمک مالی و حمايت از جدايی طلبان و گروه های راديکال مستقيما از بودجه سرّی سيا (CIA) می آمد اما حالا اين موضوع فاش شده و در زمره اسرار نا گفتنی نيست.

متن انگليسي را به نقل از الجزيره از اينجا بخوانبد

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٢ - سيد کريم