کشورهای عربی معتقدند که حل نظامی مسئله هسته ای ایران فاجعه آمیز خواهد بود   

کشورهای عربی معتقدند که حل نظامی مسئله هسته ای ایران فاجعه آمیز خواهد بود

کشورهای عربی مخالف راه حل نظامی مسئله برنامه هسته ای ایران می باشند.

 آنطور که روز جمعه "عبد الرحمن العطیه"  دبیر شورای همکاری های کشورهای عربی خلیج فارس به روزنامه "ریاض" عربستان اعلام کرد کشورهای عربی به دیالوگ و حل سیاسی مسئله ایران دعوت می کنند و از استفاده از فناوری های هسته ای در اهداف صلح آمیز حمایت می نمایند.

وی به گفته این روزنامه العطیه از طرف کشورهای عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان اعضای شورای همکاری های خلیج فارس گفت: "ما از راه حل نظامی در هر صورتی حمایت نخواهیم کرد. شورای همکاری ها دائما به دیالوگ و همکاری میان ایران و جامعه جهانی دعوت می کند. ما امیدواریم که دوستان ما در  تهران عاقلانه و حکیمانه با هدف دستیابی به رفع تردیدها و نگرانی ها و تامین کننده منافع ایران بدون تنش زایی عمل کنند".

عبدالرحمن العطیه از آتش بازی در منطقه که عواقب فاجعه آمیزی بدنبال دارد بر حذر داشت که هیچ کدام از طرفین از آن در امان نخواهند بود.

روزنامه "ریاض" اشاره می کند که وی خواهان دیالوگ و حل مسالمت آمیز و رعایت قاطع توافقنامه های بین المللی می باشد.

وی تاکید کرد که کشورهای عربی از مسابقه هسته ای که از مرز استفاده صلح آمیز خارج شده باشند در منطقه از جمله اسراییل و هر کشور دیگر در جهان حمایت نخواهند کرد.

ابوظبی، 24 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٤ - سيد کريم