تاييد شليك پدافند هوايى مركز UCF اصفهان   

تاييد شليك پدافند هوايى مركز UCF اصفهان و تکذيب شكسته شدن حريم هوايى اين مركز توسط شيء نورانى به عنوان علت شليک

خبرگزارى فارس: پدافند هوايى مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته‌اى اصفهان UCF بعدازظهر پنجشنبه در رزمايش دفاع هوايى اقدام به شليك مستمر و دفاع از حريم هوايى اين مركز كرد.

به گزارش خبرگزارى فارس از اصفهان، شليك پدافند هوايى منتسب به مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى UCF اصفهان در اطراف اين شهر از ساعت 17 و 24 دقيقه آغاز و به صورت مستمر و مداوم طى 15 دقيقه ادامه داشت.

رئيس مركز اطلاع رسانى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار فارس با تاييد شنيده شدن صداى شليك پدافند هوايى مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى اصفهان UCF گفت: صداى مربوط به شليك ضدهوايى و عمليات دفاع هوايى در اطراف شهر اصفهان تنها مربوط به سنجش آمادگى براى دفاع از حريم هوايى مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى اصفهان UCF بوده است.

تقى علوى افزود: طى اين امر پدافند هوايى مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى اصفهان UCF تنها براى آمادگى بيشتر و تمرين اقدام به شليك كرده است.

به گفته وى صداى شنيده شدن شليك‌هاى مستمر و مداوم پدافند هوايى به طور قطع مربوط به پدافند هوايى مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى اصفهان UCF بوده و اين امر نيز تنها براى آمادگى و تمرين بيشتر اين پدافند صورت گرفته است.

اين اظهارات علوى در حالى بيان شد كه برخى از مسئولين شهر اصفهان، علت اين امر را برگزارى رزمايش امداد و نجات و جنگ شهرى توسط نيروهاى سپاه و بسيج منطقه اصفهان در اطراف اين شهر دانستند.

يك مقام آگاه نيز در مركز تحقيقات و توليد سوخت هسته اى اصفهان UCF، در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان احتمال شكسته شدن حريم هوايى اين مركز توسط شيء نورانى را رد كرد و گفت: با توجه به اينكه پدافند هوايى اين مركز به تازگى مورد ترميم و تجهيز قرار گرفته و توان دفاعى آن افزايش يافته بود، اين مانور به منظور سنجش آمادگى اين پدافند انجام گرفته است.

وى تصريح كرد: طى سال هاى گذشته هر سه ماه يك بار رزمايش سنجش توان پدافند هوايى UCF اصفهان برگزار مى شد كه طى ماه هاى اخير به دليل شرايط حساس نظامى حاكم بر منطقه، فاصله زمانى ميان برگزارى رزمايش سنجش توان پدافند هوايى UCF اصفهان كاسته شده است.

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٥ - سيد کريم