كنفرانس شوراى سياست خارجى آمريكا درباره ايران، سه‌شنبه صبح   

كنفرانس شوراى سياست خارجى آمريكا درباره ايران، سه‌شنبه صبح

خبرگزارى فارس: مركز مطالعاتى شوراى سياست خارجى آمريكا سه‌شنبه كنفرانسى درباره گزينه‌هاى آمريكا براى مواجهه با ايران برگزار مي‌كند.

به گزارش فارس، اين كنفرانس در ساختمان شوراى سياست خارجى آمريكا در واشنگتن دي‌سى برگزار مي‌شود.

حاضرين در اين كنفرانس عبارتند از : "براد شرمان" نماينده دموكرات از ايالت كاليفرنيا، "ماتئو لويت" مدير برنامه تروريسم، اطلاعات و سياست در موسسه واشنگتن در امور سياست خاور نزديك، "راجر رابينسون" رئيس گروه مشاوره تنش‌هاى امنيتي، "رابرت اسكادلر" عضو ارشد ديپلماسى عمومى در شوراى سياست خارجى آمريكا، "مايكل والر" استاد موسسه سياست جهانى ، "استفان بلنك" استاد دانشكده جنگ ارتش آمريكا و "ايلان برمن" معاون رئيس امور سياسى در شوراى سياست خارجى آمريكا.

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٦ - سيد کريم