یک دیدگاه کارشناسانه در ارتباط با موضع دولت ایران در مسئله غنی سازی اورانیوم   

یک دیدگاه کارشناسانه در ارتباط با موضع دولت ایران در مسئله غنی سازی اورانیوم

در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بسیاری از نمایندگان ملی از ادعاهای نماینده ایران دایر بر این که فعالیتهای ایران قانونی و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی است، ناراحت شدند.

رد این ادعا ها را به طرزی عالی به زبان انگلیسی می توان در تارنمای http://www.carnegieendowment.org یافت. این مطلب به وسیله یکی از مقامات پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و یکی از کارشناسان با سابقه موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی، یکی از کانون های معروف اندیشه در سطح جهانی، به رشته تحریر در آمده است.

در این مقاله تشریح شده که چگونه ایران تعهدات بین المللی خود را در مورد تدابیر ایمنی نقض کرده و اکنون نیز در حال زیر پاگذاشتن قطعنامه های شورای امنیت است. این دو قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسیده دارای قوت کامل قانونی از دیگاه حقوق بین الملل است. نویسندگان مقاله چنین نتیجه گیری می کنند:

"رفتار آشتی ناپذیر ایران، بعد از نادیده گفتن بیانیه رئیس جمهوری و یک قطعنامه بدون مجازات، راه دیگری برای شورای امنیت جز توسل فزاینده به مجازات های اقتصادی باقی نمی گذارد. با این همه آخرین قطعنامه دارای بندی است که در آن گفته شده که اعمال مجازات ها در صورت تعلیق فعالیت های غنی سازی ایران و تداوم این تعلیق (به گونه ای که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل تحقیق باشد) به حالت تعلیق در خواهد امد " تا گفتگوهای مبتنی بر حسن نیت را به منظور سیدن به یک نتیجه قابل قبول از جانب دوطرف امکان پذیر سازد."

بنا براین دولت ایران دقیقا می داند که چه کاری باید انجام دهد تا بحران کنونی را به فرصتی بزرگ برای بهبود شرایط زندگی مردم ایران تبدیل کند و در همان حال نقش بزرگ ایران را در منطقه مورد تاکید قرار دهد. مشکل اساسی این است که دستگاه رهبری ایران مسئله غنی سازی اورانیوم را به یک موضوع مربوط به غرور ملی تبدیل کرده و مدعی است که حتی تعلیق فعالیت های غنی سازی به معنای شکست انقلاب اسلامی خواهد بود. این شعارها نتایج سودمندی به بار نخواهند آورد و تغییر مسیر را برای دستگاه رهبری ایران دشوار تر خواهند ساخت. اما با اندکی قدرت تخیل و انعطاف از دو طرف، میتوان به راه حل هایی دست یافت که امتیازات عمده ای را از نظر امنیتی و اقتصادی برای مردم ایران در بر خواهند داشت."

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايران

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٦ - سيد کريم