جان بولتون: تنها راه حل، تغيير رژيم ايران است   

جان بولتون: تنها راه حل، تغيير رژيم ايران است

رادیو آلمان: خبرگزارى فرانسه‌ ـ پاريس: سفير سابق آمريكا در سازمان ملل متحد گفت، مذاكره با جمهوری اسلامی بر سر حل و فصل بحران اتمى اين كشور شكست خورده و تنها راه باقيمانده، تغيير رژيم ايران است.

جان بولتون گفت تنها پاسخ به رژیم تهران، منزوى كردن بلندمدت بين‌المللى اين رژیم در عرصه‌هاى اقتصادى و سياسى است كه من اميدوارم چندان هم بطول نيانجامد.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد تنها راه حل حقيقى، تغيير رژيم ايران است.

به نقل از Iran Pressnews.com  - ۱۰/۱۱/۸۵

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱٠ - سيد کريم