ریيس جمهور ایران : ارتش آماده ايران، دست متجاوزان را قطع مي‌كند   

ریيس جمهور ایران : ارتش آماده ايران، دست متجاوزان را قطع مي‌كند

احمدی نژاد رئیس جمهور ایران 18 آوریل به مناسبت روز ارتش جمهوري اسلامي ايران در مراسم اظهار داشت که ارتش ایران در انجام ماموريتهاي خود تا پاي جان در مقابل متجاوزان ايستاده و دست آنها را قطع خواهد كرد.

رييس جمهوري اضافه كرد: ارتش ايران، دفاع از استقلال، شرف و امنيت ملت ايران را به عهده دارد و به دنبال صلح، دوستي و امنيت در منطقه است .

احمدی نژاد گفت : بافت، ساخت و جهتگيري ارتش ما تدافعياست و نه تهاجمي، و براي انجام ماموريتهاي خود آمادگي كامل دارد.

وي گفت: برخي قدرتهاي زورگو تصور ميكردند با اعمال تحريمهاي تسليحاتي ما را تضعيف خواهند كرد اما جوانان و مديران خلاق و حماسه ساز ارتش توانستند، نيازمنديهاي خود را در همه ابعاد تامين كنند.

منبع: راديو بين‌المللي چين

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٩ - سيد کريم