گزارش آسوشيتدپرس در مورد تغذيه سانتريفيوژهاى ايران با گاز اورانيوم   

گزارش آسوشيتدپرس در مورد تغذيه سانتريفيوژهاى ايران با گاز اورانيوم

ايرنا:خبرگزارى آسوشيتدپرس از وين گزارش داد: براساس يك سند آژانس بين‌المللى انرژى اتمى كه روز چهارشنبه در اختيار آسوشيتدپرس قرار گرفت ، ايران تغذيه سانتريفيوژهاى خود را با مقادير اندكى از گاز اورانيوم آغاز كرده است.

اين خبرگزارى افزود: هفته پيش ايران اعلام كرد كه سه هزار دستگاه سانتريفيوژ خود را در تاسيسات نطنز راه اندازى كرده است كه اين ۱۰برابر تعداد شناخته شده قبلى است.

طى چند روز اخير كارشناسان و چند قدرت جهان نسبت به صحت اين موقعيت ايران ابراز ترديد كردند و ديپلمات‌هاى آشنا به وضعيت برنامه هسته‌اى ايران در وين به آسوشيتدپرس گفتند كه آنها در اين مورد به شدت مبالغه مي‌كنند .

آسوشيتدپرس امروز تصريح كرد : در اين صورت ، نامه يك صفحه‌اى آژانس بازتاب پيشرفت سريع ايران در اين برنامه است.

حدود دو هفته پيش ، ديپلماتها گفته بودند كه تهران تنها كمى بيش از ۶۰۰ سانتريفيوژ را راه اندازى كرده و آنها را با گاز اورانيوم تغذيه نكرده است و حتى محمد البرادعى رئيس آژانس هفته پيش گفته بود كه ايران تنها چند صد دستگاه سانتريفيوژ را در نطنز به كار گرفته است .

در اين نامه كه به امضاى " اولى هاينونن " معاون مديركل آژانس رسيده و مورخ هيجدهم آوريل -- روز چهارشنبه -- است، ذكر شده كه آژانس مي‌خواهد " اطلاعات ارائه شده توسط ايران را مبنى بر اينكه .... ايران ۱۳۱۲دستگاه سانتريفيوژ را عملياتى كرده مد نظر قرار دهد ."

در اين نامه همچنين به استناد اطلاعات ايران به آژانس گفته شده است كه " سانتريفيوژها با مقدارى يو اف- ۶تغذيه شده‌اند ".

لینک
۱۳۸٦/۱/۳٠ - سيد کريم