آژانس چاپ محتوای سند محرمانه خود در مورد ایران را تفسیر نمی کند   

آژانس بین المللی انرژی اتمی چاپ محتوای سند محرمانه خود در مورد نصب بیش از هزار سانتریفیوژ در ایران را تفسیر نمی کند

دفتر مطبوعاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی  چاپ سند محرمانه خویش را در مورد نصب بیش از هزار سانتریفیوژ در کارخانه نطنز برای غنی سازی اورانیوم توسط برخی از خبرگزاری هار غربی را تفسیر نمی کند که در آنها مقادیر اندکی گاز هگزا فلورید اورانیوم تزریق شده است.

"ایهان اورنسل" (Ayhan Evrensel) دبیر مطبوعاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی  روز پنجشنبه به «نووستی» اعلام کرد: "من در این مورد چیزی برای گفتن ندارم".

یک منبع سیاسی «نووستی» در محافل نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود چنین سندی را تایید کرد.

به گفته وی این سند در سایت بسته آژانس قرار دارد که برای اطلاع هیئت های عضو در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: "تعداد معدودی به این سایت دسترسی دارند".

وین، 30 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۳٠ - سيد کريم