اتحادیه عرب خواستار بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران و اسرائیل است   

اتحادیه عرب خواستار بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران و اسرائیل است

"جمعه الفرجانی" سفیر اتحادیه عرب در روسیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری «نووستی» اطلاع داد که این اتحادیه خواستار انجام بازرسی هایی یکسان از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تز تاسیسات هسته ای ایران و اسرائیل است.

الفرجانی اظهار داشت: "پرونده هسته ای باید برای تمامی خاور نزدیک یکسان باشد و به یک اندازه به تمامی کشورهای این منطقه مرتبط شود".

به گفته وی، موضع اتحادیه عرب با موضع روسیه مبنی بر این که باید خاور نزدیک را عاری از سلاح هسته ای ساخت، همخوانی دارد.

سفیر اتحادیه معتقد است که اسرائیل بلطف موضع آمریکا از کنترل می گریزد. و تاکید نمود: "ما مخالف موضع آمریکا هستیم که استانداردهایی دوگانه را اجرا نموده و تدابیری جداگانه در رابطه با اسرائیل و تدابیری دیگر نسبت به ایران اتخاذ می کند".

مسکو، 3 اردیبهشت، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/٢/۳ - سيد کريم