حصول شناخت مشترک در نشست بین المللی شرم الشیخ   

حصول شناخت مشترک در نشست بین المللی شرم الشیخ

نشست بين المللی دوروزه ای که برای يافتن راه حلی جهت پايان دادن به بی ثباتی و نا امنی در عراق در شرم الشيخ مصر برگزار شده بود، با صدور بيانيه ای در نوزده ماده به کار خود پايان داد. در بيانيه پايانی نشست بر اهميت مبارزه با نفاق فرقه ای در عراق، خلع سلاح و انحلال گروههای شبه نظامی بدون قائل شدن استثنا تأکيد شده است.

شرکت کنندگان نشست در بند اول بيانيه بر تماميت ارضی عراق، حاکميت دولت اين کشور، وحدت ملی ، بر لزوم عدم مداخله در امورداخلی عراق، رعايت حسن همجواری تأکيد ورزيده اند.

دولتهای شرکت کننده در نشست تعهد داده اند از اينکه خاکشان برای قاچاق سلاح به عراق و سازماندهی تروريستها به کار رود جلوگيری کنند و مرزهای خود را به اين منظور تحت کنترل قرار دهند.

یان جیه چی وزیر خارجه چین در این نشست اظهار داشت که همبسگی، ثبات و توسعه سه وظیفه عمده برای حل مسئله کنونی عراق است.

منبع: راديو بين‌المللي چين

لینک
۱۳۸٦/٢/۱٥ - سيد کريم