آماده باش جنگی؟ فوريت طرح ارائه كوپن به همه مردم تصويب شد   

خبرگزاری فارس: نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن كالا برگ (كوپن) در اختيار آحاد مردم در سراسر كشور قرار خواهد گرفت.

نمايندگان مجلس اين طرح را به صورت دو فوريتي و در قالب اصلاح بند «ج» تبصره قانون بودجه سال 1386 كل كشور به مجلس ارائه كردند.

نمايندگان ابتدا دو فوريت اين طرح را بررسي ولي با 123 راي موافق، 42 را مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به دو فوريت آن راي ندادند، سپس يك فوريت اين طرح به راي گذاشته شد و با 122 نماينده موافق، 26 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر فوريت آن به تصويب رسيد.

اين طرح به امضاي 84 نفر از نمايندگان رسيده است.

طراحان اين طرح در لزوم فوريت اين طرح عنوان كردند؛ در بند «ج» تبصره قانون بودجه 86 كل كشور تامين كالاهاي يارانه‌اي كالا برگي و غير كالابرگي صرفاً به ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر و نيز محرومان شناسايي شده در ساير شهرها اختصاص داده شده است؛ در حالي كه در شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر خانوارهاي متعدد شناسايي نشده‌اي وجود دارد كه عدم تخصيص كالابرگ و يارانه براي آنها تبعيض بي دليلي را به وجود مي‌آورد و باعث نارضايتي‌هاي گسترده‌اي خواهد شد؛ لذا اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مجلس مي‌شود.

در صورت تصويب نهايي اين طرح بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال 86 كل كشور اصلاح مي‌شود و كالا برگ به همه مردم تعلق مي‌گيرد.

نمايندگان پيش از اين در بررسي لايحه بودجه مصوب كرده بودند كه كالا برگ تنها به شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت تعلق گيرد و امروز با ازائه اين طرح خواستار اصلاح آن شدند.

لینک
۱۳۸٦/٢/۳٠ - سيد کريم