آمريكا پايگاه‌هاى نظامى جمهورى آذربايجان را مدرنيزه مي‌كند   

ايسنا- آمريكا به زودى سه پايگاه نظامى درجمهورى آذربايجان را مدرنيزه مي‌كند. به نوشتهء هفته‌نامهء ايچي، ,در مذاكرات سياسى و نظامى آمريكا و مقامات باكو مدرنيزه كردن پايگاه‌هاى نظامى كردمير، ناسوسنى و قلعه مورد بررسى قرار خواهد گرفت.,در حال حاضر ناتو و آمريكا براى پرواز هواپيماهاى خود به افغانستان فقط از يكى از فرودگاه‌هاى باكو استفاده مي‌كنند.

لینک
۱۳۸٦/۳/۱ - سيد کريم