خليل‌زاد: زمان فشار بيشتر بر ايران فرا رسيده   

آفتاب

زلمای خليل‌زاد, نماينده آمريکا در سازمان ملل پس از انتشار گزارش مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ايران خواستار افزايش فشار عليه اين کشور شد و اعلام کرد زمان اقدامات بيشتر عليه ايران فرا رسيده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خليل‌زاد پس از انتشار گزارش البرادعی گفت: دولت ايران بار ديگر درخواست‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت مبنی بر تعليق غني‌سازی اورانيوم را ناديده گرفت.

وی افزود: آنچه تا کنون انجام داده‌ايم، کافی نيست و بايد اقدامات بيشتری را انجام داد. بنا به گفته وی زمان اعمال فشارهای بيشتر عليه ايران و ايجاد تغيير در محاسبات ايران فرارسيده است.

بنا به اين گزارش در گزارش محمد البرادعی مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ديروز در وين منتشر شد، آمده است: ايران با ناديده گرفتن ضرب‌الاجل شورای امنيت برای توقف فعاليت‌های مربوط به غني‌سازی اورانيوم اقدام به توسعه فرآيندهای مربوط به آن نموده است.

البرادعی در گزارش خود آورده است: ايران هيچ يک از فعاليت‌های مرتبط با غني‌سازی را متوقف نساخته است. اين کشور همچنين اقدام به توسعه عمليات در پايلوت موجود در تاسيسات اتمی زيرزمينی خود نموده است. اين گزارش مي‌افزايد: گزارش البرادعی مي‌تواند زمينه اعمال تحريم‌ها عليه ايران را فراهم کند، اما بنا به گفته ديپلمات‌ها تا پيش از مذاکرات سولانا و لاريجانی تصميمی در مورد اعمال تحريم‌های وسيع‌تر عليه ايران صورت نخواهد گرفت.

لینک
۱۳۸٦/۳/٤ - سيد کريم