بودجه برای پيشبرد دموكراسی   

بودجه برای پيشبرد دموكراسی

جورج بوش، در بودجه جديد هفتاد و پنج ميليون دلار برای حمايت و پيشبرد دموكراسی در ايران اختصاص داده است.

بی‌بی‌سی‌: جورج بوش، رييس جمهوری آمريكا در بودجه جديد اين كشور برای سال ٢٠٠٨ هفتاد و پنج ميليون دلار برای آنچه حمايت و پيشبرد دموكراسی در ايران خوانده اختصاص داده است.

دولت آمريكا به غير از اختصاص اين مبلغ برای پيشبرد آنچه "آمال ايرانيان برای جامعه ای دموكراتيك و آزاد" خوانده، بودجه رسانه های وابسته به خود را كه برای ايران، كوبا و كره شمالی برنامه پخش می كنند افزايش داده است.

در متن بودجه پيشنهادی آقای بوش آمده كه قرار است از اين مبلغ برای ارتقای جامعه مدنی، آزادی رسانه ها و آزادی اطلاعات در ايران استفاده شود.

آمريكا برای اولين بار در سال ٢٠٠٥ به صورت رسمی بودجه ای ٣ ميليون دلاری برای 'حمايت از دموكراسی در ايران' اختصاص داد. پس از انقلاب سال ١٣٥٧ در ايران، اين نخستين بار بود كه دولت آمريكا به طور رسمی بودجه‌ای را به نهادها يا اشخاصی در داخل ايران تخصيص می داد. سال پيش نيز آمريكا بودجه ٧٥ ميليون دلاری برای چنين اقدامی اختصاص داد كه با واكنش دولت ايران مواجه شد.

مجلس شورای اسلامی سال گذشته در پی تخصيص بودجه ای برای "پيشبرد دموكراسی در ايران" از سوی آمريكا، بودجه ای بالغ بر دوازده و نيم ميليارد تومان برای آنچه "كشف و خنثی كردن توطئه ‌ها و دخالتهای دولت آمريكا" خوانده شد اختصاص داد.

دولت ايران اين بودجه را برای "كشف و خنثی كردن توطئه‌ ها و دخالتهای دولت آمريكا" از مجلس ايران درخواست كرده بود.

بودجه جديد آمريكا

جورج بوش، رييس جمهوری آمريكا گفته است كه امنيت مردم آمريكا به ثبات و شكوفايی اقتصاد جهانی وابسته است و از اين رو در لايحه بودجه كه به كنگره اين كشور تقديم شده، آمريكا ميزان كمك های خود به برخی مناطق و كشورها را افزايش داده است.

بودجه جديد آمريكا برای خاور نزديك با ٦ درصد افزايش مواجه شده كه از آن برای پيروزی در "جنگ عليه تروريسم" استفاده خواهد شد و حدود ٧ ميليارد دلار نيز در بودجه ٢٠٠٨ آمريكا برای عمليات ضد تروريسم و مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده است.

افزايش بودجه صدای آمريكا

دولت آمريكا درصدد آن است تا حمايت و پشتيبانی خود از پخش برنامه های راديو تلويزيونی برای ايران، كره شمالی و كوبا را افزايش دهد.

بودجه پخش برنامه در سطح بين المللی از جمله صدای آمريكا با افزايش ٣.٨ درصدی به٦٦٨ ميليون دلار خواهد رسيد و قرار است صدای آمريكا روزانه ١٢ ساعت برنامه تلويزيونی به زبان فارسی برای ايران پخش كند.

هيات مديره پخش برنامه های راديويی تلويزيونی آمريكا (BBG) كه بر شبكه های راديويی و تلويزيونی بين المللی كه با بودجه دولت اين كشور فعاليت می كنند نظارت می كند اعلام كرده كه بودجه جديد "برای گسترش آزادی و دموكراسی" حياتی است.

بودجه تخصيص داده شده در شبكه هايی مانند صدای آمريكا، راديو فردا، راديو آزادی و شبكه های تلويزيونی مانند الحره عراق به كار گرفته می شود.

موسسه صلح آمريكا

در لايحه بودجه سال ٢٠٠٨ آمريكا همچنين مبلغ ٣٠ ميليون دلار برای موسسه صلح آمريكا اختصاص داده شده است. اهداف اين موسسه كه از سوی كنگره آمريكا تاسيس شده، جلوگيری و يا كمك به حل بحران های خشونت بار بين المللی، گسترش ثبات در كشورهايی كه به تازگی از بحران رها شده اند و كمك به نقل و انتقالات دموكراتيك در كشورها است.

طبق بودجه درخواستی برای موسسه صلح آمريكا، اين موسسه در سال ٢٠٠٨ فعالانه به جستجوی راه حلی صلح آميز برای بحران های عراق، افغانستان و سودان خواهد پرداخت و تلاش خواهد كرد تا با جهان اسلام وارد تعامل شود و به گفتگو، گسترش روند دموكراسی و تقويت مواضع ميانه رو ها كمك كند.

اين موسسه همچنين در سال ٢٠٠٨ تلاش می كند تا در بحران هسته ای ايران و كره شمالی و بحران اسرائيل و فلسطينيان راه حل هايی ارائه كند.

نقض معاهده الجزاير

ايران طی سال های گذشته با محكوم كردن اين دست از اقدامات آمريكا، آن را نقض آشكار معاهده الجزيره خوانده بود.

اين معاهده كه در دی ماه ١٣٥٩ درالجزيره، پايتخت الجزاير امضا شد، به آزادی ٥٢ گروگان آمريكايی پس از ٤٤٤ روز اسارت در ايران منجر شد و دولت آمريكا متقابلا تعهد كرد كه از دخالت "مستقيم يا غيرمستقيم سياسی يا نظامی در امور داخلی ايران خودداری كند."

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱٩ - سيد کريم