گزارش تازه «سیا» از وضعیت اقتصاد ایران   

گزارش تازه «سیا» از وضعیت اقتصاد ایران

به گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران، نرخ رشد اقتصادي كشور ما را تا پايان سال 2006 ميلادي 5 درصد برآورد كرد و افزود: توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 ميلادي به 194 ميليارد دلار رسيد و سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد 8900 دلار برآورد مي شود.

بر اساس اين گزارش، بدهي خارجي ايران در سال 2006 ميلادي به 8/14 ميليارد دلار رسيد و بدهي دولت نيز 3/25 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.

اين گزارش افزود: ايران در سال گذشته ميلادي بيش از 63 ميليارد دلار صادرات و 45 ميليارد دلار واردات داشته است و تراز حساب جاري ايران نيز در اين سال به 13/13 ميليارد دلار رسيد.

سازمان سيا در اين گزارش، عليرغم گزارشهاي قبلي رقم درست ذخاير نفتي ايران را اعلام كرد و آن را در سطح 5/132 ميليارد بشكه ارزيابي نمود.

بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري در ايران 30درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود و ونرخ رشد توليد محصولات صنعتي در سال 2006 ميلادي 2/3 درصد ارزيابي شده است.

سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در اين گزارش تعداد نيروي كار شاغل در ايران را 24 ميليون و 360 هزار نفر برآورد كرده است.

بنابراين گزارش، نرخ تورم در سال 2006 ميلادي 8/15 درصد برآورد شده است.

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱٩ - سيد کريم