پیام جمهوريخواهان لائيک به کنگره دهم سازمان فدائیان   

پیام جمهوريخواهان لائيک به کنگره دهم سازمان فدائیان

پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

به کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوستان گرامی!

درودهای صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بپذیرید. ضمن سپاس از دعوت تان، با این امید به اتخاذ سیاست های سازنده ای که هم نیروی مبارزه برای آزادی و عدالت را در صفوفتان توانمند تر و هم راه نزديکی، همکاری و ائتلاف با دیگر مبارزان راه آزادی و عدالت را هموارتر نماید، برگزاری این کنگره را به شما و همه اعضاء و دوستداران تبریک میگوئیم.

تاریخچه چند دهه این سازمان با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. قربانیان بسیار فدائيان چه در مبارزه علیه سلطنت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی خود نشانگر بهایی است که از جمله این سازمان در طول حیات خود در پیکار علیه استبداد حاکم بر میهنمان پرداخته است. اما اتخاذ برخی سیاست ها توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در نزدیکی به این و یا آن جناح جمهوری اسلامی ایران در برخی از مقاطع به گونه ای بوده است که نه تنها از منظر بسیاری از دیگر نیروهای اپوزیسیون مستقل، تحول خواه و دمکراتیک مورد نقد جدی قرار گرفته است، بلکه در درون خود سازمان نیز هرچه بیشتر به زیر پرسش کشیده شده است. امری که به نوبه خود زمینه همکاری هرچه بیشتر این سازمان را با دیگر نیروهای دمکراتیک، سکولار و جمهوری خواه هموارتر ساخته است. به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، میبایست بدور از هر گونه تنگ نظری و تعصبی توسط دیگر نیروهای دمکرات و به ویژه نیروهای جمهوری خواه و لائيک ايران با استقبال روبرو گردد.

این واقعیتی است که همزیستی گرایشات عمیقا متضاد در فدائیان خلق ایران (اکثریت) از زاویه احترام به فرهنگ چند صدایی، تنوع آرا و پلورالیسم دمکراتیک، آن هم در جامعه ای که در آن حذف دیگری و انشعاب طلبی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر ماست، در خور توجه است. اما این نگرانی نیز وجود دارد که همین امر سازمان فدائیان ایران (اکثریت) را به ویژه در شرایط حساس کنونی با دشواری های جدی و جایگاه آن را در سطح جامعه با ابهام روبرو سازد.

دوستان عزیز !

این کنگره در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار میگردد. در دو سوی مرزهای ایران جنگی خانمانسوز در جریان است که با کوچکترین بهانه میتواند به ایران کشیده شود. خلیج فارس جولانگاه ناوهای هواپیمابر ایالات متحده آمریکا شده است که هرگز گزینه دخالت نظامی در ایران را رد نکرده است. اولین قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت زمینه تحریم های گسترده تر را آماده و فشار جهانی به ایران افزایش داده است. سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در تداوم برنامه های جاه طلبانه هسته ای خود و تحریکات آن در منطقه و تهدیدهای تروریستی آن که زمینه ساز اصلی این بحران فزاینده است، هیچ چشم انداز روشنی را پیش روی قرار نمیدهد. ابعاد بحران اما زمانی بدرستی درک خواهد شد که ضعف و پراکندگی جنبشهای اجتماعی گوناگون و فقدان یک آلترناتیو نیرومند دمکراتیک که قادر به اثرگذاری بر سیر حوادث و تغییر اوضاع باشد را نیز در نظرآوریم.

روشن است که در برابر این بحران و پیچیدگیهای آن، گرایشات گوناگونی بر پایه پاسخهای متفاوت حتی در درون یک حزب و سازمان سیاسی پدید آید. مباحثات و پراتیک نیروهای گرد آمده در صفوف فدائیان خلق ایران اکثریت نیز چنین تنوع و حتی تنافری را بازتاب میدهد که گرچه به خودی خود ممکن است امری مثبت تلقی گردد اما نتایج آن برای ما به هیچ وجه نمیتواند یکسان باشد. روشن است که در فقدان آلترناتیو دمکراتیک، وسوسه ی پناهجویی در سایه اصلاح طلبان حکومتی و یا همگامی و همکاری با سلطنت طلبان نیرو میگیرد. اما این نیز روشن است که آلترناتیو دمکراتیک تنها حاصل عمل دمکراتهای راستینی خواهد بود که قبل از همه به توان جنبش مستقل مردم ایران تکیه میزنند.

همان طور که میدانید شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ایران موظف است بر پایه قرار تک ماده ای نخستين گردهمايی سراسری در سپتامبر 2004 " در راستای شکل‌دهی اتحاد گسترده‌ی همه‌ی نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوريت و لائيسيته به جای جمهوری اسلامی را می‌پذيرند، درهماهنگی با ديگر مؤلفه‌ها و تشکلهای اين مجموعه، کليه‌ی تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهد." از این رو هر سیاست مثبتی که کنگره شما در راه تقویت اهداف فوق اتخاذ کند بی شک با استقبال ما روبرو خواهد شد.

ضرورت این گونه همکاری ها در میان اپوزیسیون ایران برای به عقب راندن جمهوری اسلامی و جلوگیری از خطر حمله نظامی به ویژه در شرایط حساس کنونی، که بحران هسته ای و سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی کشور ما را در آستانه فاجعه قرارداده است، بیش از پیش برجسته شده است. همان طور که پیشتر نیز گفته ایم تغییر چشم انداز تيره در داخل کشور و در صحنه بين المللی قبل از هرچیز مستلزم شکل دادن بلوک نیرومند جمهوريخواهان سکولار، لائيک و دمکراتيک مستقلی است که بتواند صدای سومی را در تمایز از میلیتاریسم و بنیادگرایی بگوش مردم ايران و جهانيان برساند.

آرزومندیم کنگره شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرارفتن از نظام جمهوری اسلامی به جای همزیستی با آن و تاکید بر صلح، عدالت، دمکراسی، جمهوری و لائيسيته، به تقویت این صدا یاری رساند.

با سلام های دوستانه

شورای هماهنگی

جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

پنچ شنبه 8 فوریه 2006

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٠ - سيد کريم