وزير کشور: خليج فارس جای تجربه آموزی نيست   

وزير كشور گفت: آمريكايي‌ها مي‌دانند كه خليج فارس و درياي عمان جايي نيست كه بخواهند تجربه‌اي را بيازمايند يا تهديدي را متوجه ملت ما كنند.

مصطفي پورمحمدي روز جمعه در جمع خبرنگاران در عسلويه افزود: ملت ما در گذشته به خوبي نشان داده است كه با تمام وجود از منافع، سرزمين و موجوديت خود دفاع مي‌كند و بيگانگان هم اين را خوب مي‌دانند و تجربه كرده‌اند.

وي تصريح كرد: افزايش حضور ناوهاي بيگانه را در خليج فارس و درياي عمان نمي‌بينيم و ميزان حضور آنها در منطقه ما به اندازه گذشته است.

وزير كشور اظهار داشت: آنچه درخصوص تعرضات نظامي مطرح مي‌شود بيشتر جنگ رواني است كه افكار عمومي ما را تحت تاثير قرار دهند و ما را در رسيدن به اهداف و آرمانهايمان متزلزل كنند.

پورمحمدي گفت: اگر ملت ما همين همبستگي، وحدت ملي و انسجامي كه اكنون شاهد آن هستيم را حفظ كند، با روحيه مقاومتي كه خوشبختانه در جامعه ما وجود دارد، هيچ تعرضي متوجه مردم ما نمي‌شود.

وي افزود: تجربه نشان داده كه آنچه به عنوان تحريم در مسايل اقتصادي و اعتباري عليه ما بكار گرفته مي‌شود به نفع ما است و ما از اين بابت سود بيشتري مي‌بريم.

وزير كشور اظهار داشت: اكنون قابليت توليد و ساخت وساز و بسترهاي نوآوري‌هاي جديد در كشور ما بخوبي فراهم شده و از جهت دانش و تخصص در بهترين شرايط هستيم.

پورمحمدي گفت: جوانان ما هر زمان احساس محدوديت بيشتري كنند، بيشتر به خود متكي مي‌شوند و آستين‌هاي خود را بالا مي‌زنند تا كشور را بهتر بسازند.

وي با اشاره به دست‌يابي ايران به دانش هسته‌اي، تاكيد كرد: اين دانش در ذهن و قلب ما و دانشمندان ما است و كسي نمي‌تواند آن را از مردم ما بگيرد.

وزير كشور اظهار داشت: فناوري اين دانش در بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور توزيع شده و اين مسير غير قابل بازگشت است.

پورمحمدي افزود: دشمنان با آگاهي از اين وضعيت، با راه‌اندازي جنگ رواني مي‌خواهند ما را متوقف كنند.

وزير كشور در مدت اقامت چند ساعته خود در عسلويه از پالايشگاه‌هاي گازي فازهاي دو، سه، شش، هفت و هشت پارس جنوبي ديدن كرد.

درمنطقه ويژه‌اقتصادي انرژي پارس، ۲۸پالايشگاه گازي، ۲۵واحد پتروشيمي، سه طرح "ال ان جي"، صنايع پايين دستي، صنايع سنگين و نيمه سنگين استقرار خواهد يافت.

تاكنون پنج فاز پالايشگاه گازي در اين منطقه به بهره‌برداري رسيده و پنج فاز ديگر نيز در دست ساخت است كه بخشي از آنها سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد.

عسلويه در ۲۷۰كيلومتري جنوب شرقي بوشهر واقع شده است

ایرنا

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٠ - سيد کريم