لحود خطاب به جعجع: گناه من امضای درخواست عفو تو است.   

"اميل لحود" رييس جمهوري لبنان در پاسخ به اظهارات ديروز " سمير جعجع" رييس حزب نيروهاي لبناني گفت : گناه من امضاي درخواست عفو تو است.

جعجع روز چهارشنبه در آيين دومين سالگرد ترور " رفيق حريري " نخست وزير فقيد لبنان با توصيف لحود به مستبد گفت در نهايت از كاخ بعبدا خارج و به زباله دان تاريخ خواهي پيوست.

اميل لحود شامگاه چهارشنبه با صدور بيانيه‌ي در اين زمينه اعلام كرد: جعجع بار ديگر از سالگرد ترور رفيق حريري سوء استفاده و بي‌احترامي كرد و او كسي است كه هميشه شعارهاي تو خالي سر مي‌دهد و وعدهايش تنها خواب و خيال است.

به گفته لحود لبناني‌ها و كساني كه امروز مي‌شنوند جعجع از ارتش و سلاح آن سخن مي‌گويد به‌ياد مي‌آورندكه‌افراد مسلح وابسته‌به جعجع با حمله به پادگان‌ها و نظاميان ، آنان را چگونه‌مي‌كشتند و يا اعدام مي‌كردند و اين منظره‌ها هنوز در ذهن لبناني‌ها باقي است.

لحود با اشاره به اين سخن جعجع كه "جنايتكاران را تا هر جاي دنيا كه باشند دنبال خواهيم كرد " افزود:بايد از جعجع پرسيد چه كسي شعله درگيري‌ها را بر افروخت و هزاران جوان را به كام مرگ فرستاد و خانواده هايشان را مصيبت زده كرد و برخي را زير پل‌ها و برخي را در راهها دستگير و تير باران كرد.

رييس جمهوري لبنان افزود : آيا لبناني‌ها فراموش كرده‌اند كه جعجع پس از محكوميت به اتهام ترور مسوولان لبناني و به ويژه " رشيد كرامي " نخست وزير پيشين لبنان با عفو از زندان خارج شد ؟

لحود با اشاره به تاريخ تلاش‌هاي خود براي وحدت لبنان و استقلال و آزادي خاك لبنان از اشغال اسراييل گفت: اگر چيزي باشد كه تاريخ به دليل آن لحود را نبخشد آن امضاي عفو سمير جعجع است.

ایرنا

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٦ - سيد کريم