البرادعی: نگراني‌هاي امنيتي و منطقه‌اي ایران را باید درك كرد   

"محمد البرادعي" مدير كل "آژانس بين‌المللي انرژي اتمي" روز دوشنبه در لندن تاكيد كرد: بايد به جاي تهديد و فشار بر ايران، نگراني‌هاي امنيتي و منطقه‌اي اين كشور را درك كرد.

البرادعي در بخش پرسش و پاسخ سخنراني خود در "مدرسه عالي اقتصاد و سياست" دانشگاه لندن با عنوان "امنيت جهاني - چالشها و فرصتها" تصريح كرد: ايران همسايه دو قدرت هسته‌اي پاكستان و روسيه است و ۱۵۰هزار نيروي نظامي آمريكائي در نزديكي مرزهاي ايران مستقرند.

وي ادامه داد: بايد به ايران اطمينان داده شود به نگراني‌ها و نيازهاي امنيتي اين كشور در منطقه توجه خواهد شد. حل مشكل هسته‌اي ايران بدون توجه به مساله امنيت خاورميانه به صورت كلي آن ممكن نيست.

البرداعي در پاسخ به سوال ديگري همچنين اظهار داشت، تكميل نيروگاه اتمي بوشهر مغايرتي با مفاد قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت عليه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران ندارد.

وي غني‌سازي را كانون چالش كنوني توصيف و اضافه كرد: حضور كارشناسان روس و همكاريهاي اين كشور در تكميل نيروگاه بوشهر كوچكترين منافاتي با مصوبه شوراي امنيت در قبال برنامه هسته‌اي ايران ندارد.

مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با بيان اينكه برنامه هسته‌اي ايران به نظر وي در كوتاه مدت تهديد محسوب نمي‌شود، بر ابزاري بودن تحريم اقتصادي و هدف نپنداشتن آن تاكيد كرد.

گزارش تكميلي اظهارات البرادعي متعاقبا ارسال مي‌شود.

ایرنا

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۳٠ - سيد کريم