آمريکا شريک جرم صدام حسين   

]برگرفته از سایت دنیای ما[

 

آمريکا شريک جرم صدام حسين

 

رامزفلد در 20 دسامبر 1983 برای ارتقاء دموکراسی با صدام حسين ملاقات نکرد بلکه او بعنوان نماينده ويژه رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريکا در صدد آن بود که به صدام در کشتن ايرانی ها، حتا با استفاده از سلاح های شيميايی کمک کند- کار غير قانونی که خود رامزفلد اخيراً عليه مردم غيرنظامی عراق، بخصوص در فلوچه انجام داده است.ديويد سوانسون

برگردان: بهنام افضل


آمريکا شريک جرم صدام حسين


کاخ سفيد ترتيبی داده است که حکم مجرميت صدام حسين دو روز قبل از انتخابات 7 نوامبر 2006 اعلام شود و بدون ترديد کاح سفيد قصد دارد او را به قتل برساند. در عين حال، جريان استيناف حکم منع انتشار عکس هايی که نظاميان و مقاطعه کاران آمريکايی را در حين تجاوز و قتل کودکان و بزرگسالان در زندان ابوغريب نشان می دهند، تا حداقل پنج روز بعد از انتخابات به تعويق افتاده است.

در حاليکه مجازات اعدام، يکی از بيشمار اعمال آمريکايی است که جهان آن را وحشيانه می داند، ترديدی وجود ندارد که صدام حسين بخاطر جنايت بسياری- که فراتر از آنچه که بخاطر آنها محاکمه شده است- مقصر است، منجمله جناياتی که ايالات متحده در آنها شريک جرم بوده است.

تصوير معروفی وجود دارد که دانلد رامزفلد را در حال فشردن دست صدام حسين نشان می دهد. دست دادن با يک ديکتاتور عيبی ندارد و بالقوه می تواند سازنده تر از کشتار 650 هزار نفر از افراد ملت او باشد. بوش بايد بجای تهديد به ويران کردن ايران و کره شمالي با رهبران آن دو کشور وارد مذاکره شود و دست بدهد. اشکال اين است که رامزفلد در 20 دسامبر 1983 برای ارتقاء دموکراسی با صدام حسين ملاقات نکرد بلکه او بعنوان نماينده ويژه رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريکا در صدد آن بود که به صدام در کشتن ايرانی ها، حتا با استفاده از سلاح های شيميايی کمک کند- کار غير قانونی که خود رامزفلد اخيراً عليه مردم غيرنظامی عراق، بخصوص در فلوجه انجام داده است.

دولت ريگان می دانست عراق از سلاح های شيميايی استفاده می کند. با اين وجود، در پی ديدارهای رامزفلد با صدام در دسامبر 1983 و مارس 1984، ايالات متحده در 26 نوامبر 1984 با عراق روابط کامل ديپلوماتيک برقرار کرد. ريگان و رامزفلد و باقی نومحافظه کاران واقعی هليکوپتر و ديگر تجهيزات و مواد« دارای استفاده دوگانه»- منجمله انتراکس- را در اختيار عراق قرار دادند؛ آنها برای کمک به بمباران ايران، اطلاعات و داده های ماهواره ای به عراق دادند؛ و با پافشاری بر اينکه ايران هم از سلاح های شيميايی استفاده می کند، مانع تصويب قطعنامه های سازمان ملل- که مستقيماً عراق را محکوم می کرد- شدند. زمانی که عراق برای کشتار کردها در مارس 1988 در حلبچه از سلاح های شيميايی استفاده کرد، دولت ريگان به دروغ ايران را مقصر اعلام کرد. دولت بوش(پدر)، عليرغم برنامه علنی آنروز عراق برای توليد سلاح های شيميايی- بيولوژيک- تا روز قبل از حمله عراق به کويت در 2 اوت 1990، انواع سلاح ها را در اختيار عراق قرار داد.

با وجود جناياتی که صدام حسين با کمک و تاييد آمريکا يا بدون کمک و تاييد آن مرتکب شد، لازم بياد آوری است که در کشوری که تحت کنترل او بود، از تروريسم خبری نبود، البته بعد از آنکه ما بيش از 400 ميليارد دلار را به عراق« جبهه مرکزی در جنگ عليه ترور» منتقل و زمينه را برای نسلی از تروريست ها آماده کرديم، اوضاع فرق کرده است.


در جريان نا امن کردن جهان برای دموکراسی، دانلد رامزفلد بر کشتار 650 هزار عراقی و 3 هزار آمريکايی نظارت کرده است. او غيرنظاميان، روزنامه نگاران، بيمارستان ها و آمبولانس ها را هدف قرار داده است. او از فسفر سفيد بعنوان سلاحی عليه غيرنظاميان استفاده کرده است. او از اورانيوم مصرف شده و از نوع جديدی از نپالم استفاده کرده است( از کی تا بحال ذوب کردن پوست کودکان يک ارزش خانوادگی شده است؟) او پنهان کردن زندانيان از صليب سرخ، بازداشت آمريکايی ها و غيرآمريکايی بدون دسترسی به وکيل، و استفاده از شکنجه را تاييد کرده است. شيوه های قابل قبول شکنجه بشکل يک بخشنامه از طرف رامزفلد بر ديوارهای ابوغريب نصب شده بود.


بنابراين، بفرماييد و هر چقدر می خواهيد از گناهکار بودن صدام و اينکه کشتن او چقدر لذت بخش است حزف بزنيد. اما فراموش نکنيم چه کسانی طی دهه ها، از او حمايت کردند. و بياييد از خود بپرسيم گناه 650 هزار عراقی که تاکنون کشته شده اند، چه بود؟ قرار بود آنها را آزاد کنيم يا بکشيم؟ اينجاست که گناه عظيم رامزفلد، بوش، چنی و منافع سرمايه بزرگ که آنها خدمتگزار آن هستند، آشکار می شود.

 

ديويد سوانسون - برگردان: بهنام افضل

لینک
۱۳۸٥/٩/٩ - سيد کريم