الجزيره: انگليس از بيم درگيرى ايران و آمريكا، از عراق عقب‌نشينى مي‌كند   

الجزيره: انگليس از بيم درگيرى ايران و آمريكا، از عراق عقب‌نشينى مي‌كند

ايرنا

شبكه‌الجزيره قطر چهارشنبه شب به‌نقل از يك كارشناس مركزمطالعات استراتژيك دوحه‌گفت: با افزايش تنش بين ايران و آمريكا،انگليس از بيم درگيرى ايراني‌ها و آمريكايي‌ها نيروهاى خود را از عراق خارج مي‌كند.

"عبدالوهاب القصاب" كارشناس مركز مطالعات استراتژيك دوحه به الجزيره گفت: نيروهاى انگليسى در بصره و در مجاورت ايران قرار دارند با توجه به نفوذ ايران در عراق بويژه در بصره، نيروهاى انگليسى در صورت بروز درگيرى ميان ايرانيان و آمريكايي‌ها در معرض خطر و حملات قرار خواهند گرفت.

وى تحولات داخل انگليس را نيز تاثير گذار بر تصميم "تونى بلر" نخست وزير انگليس براى كاهش تعداد نيروهاى اين كشور از عراق دانست و گفت: مخالفت نمايندگان دمكرات كنگره آمريكا بااعزام نيروهاى بيشتر به عراق تاثير منفى بر ائتلاف واشنگتن و لندن گذاشت و در عين حال آينده سياسى بلر را نزد افكار عمومى مردم كشورش، زير سوال برد.

عبدالوهاب القصاب گفت: ادعاى بهبود اوضاع امنيتى بصره نيز براى كاهش نيروهاى انگليسى از عراق، دروغى بيش نيست، زيرا اوضاع امنيتى اين منطقه روز به روز بدتر مي‌شود و انگليسي‌ها قادر نبودن اوضاع را در بصره سامان دهند

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۳ - سيد کريم