فرار شهرام جزايري: سرآغاز پروژه بزرگ «افشاگري»؟   

فرار شهرام جزايري: سرآغاز پروژه بزرگ «افشاگري»؟

عبدالله شهبازی:

تصورم اين است که فرار شهرام جزايري بخشي از پروژه‌اي بزرگ و به دقت طراحي شده است. گمان نمي‌کنم شهرام جزايري بدون هماهنگي و نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي، علي‌القاعده سرويس‌هاي اطلاعاتي انگليس و اسرائيل، فرار کرده و از کشور خارج شده باشد. اگر اين فرض را صحيح بدانيم، جزايري به زودي در آمريکا ظاهر خواهد شد، با عناوين سياسي و مظلوم‌نمايي «افشاگري» گسترده‌اي را آغاز خواهد کرد و از روابط خود با اين و آن مقام و مسئول و مدير و آقازاده در جمهوري اسلامي ايران سخن خواهد گفت. به اين ترتيب، رسانه‌هاي وابسته به نومحافظه‌کاران شهرام جزايري را به نماد «افشاي» فساد اداري در ايران بدل خواهند کرد.

منبع: سایت عبدالله شهبازی

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱۸ - سيد کريم