نانسی پلوسی دولت ایران را تهدیدی برای جامعه بین المللی دانست   

نانسی پلوسی دولت ايران را تهدیدی برای جامعه بین المللی دانست

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریكا از حزب دموکرات، دولت ايران را تهدیدی برای جامعه جهانی دانست و خواستار اعمال تحریمهای جدی علیه جمهوری اسلامی شد.

خانم پلوسی که در جلسه ای در واشنگتن سخنرانی می کرد، از جمله گفت من دو سال پیش به عنوان رهبر اقلیت دموكرات مجلس نمایندگان آمریكا گفته بودم که دولت ايران یک تهدید جدی است.

وی افزود در آن زمان گفتم رهبران هر دو حزب سیاسی در آمریکا برای مدتی طولانی در جهت مقابله با تهدید دولت ايران و توسعه برنامه های هسته ای این كشور به اندازه كافی اقدام نكرده اند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریكا گفت من امروز می گویم دو سال گذشت و ما هنوز هیچ كاری انجام داده ایم. رئیس جمهور تهران به لفاظی های مملو از نفرت ادامه می دهد. گستاخی او در به كارگیری كلمات نگرانی ما را از توسعه برنامه تسلیحات هسته ای دولت ايران بیشتر می کند.

ناسی پلوسی افزود ما باید با تحریم های قوی تر از تمام قدرت اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده كنیم تا مانع دستیابى دولت ايران به سلاح هسته ای شویم.

لینک
۱۳۸٥/۱٢/٢۸ - سيد کريم