تهران نصب سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز را آغاز کرد   

تهران نصب سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، دیپلماتها در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند تهران کار نصب دستگاههای سانتریفیوژ در تاسیسات زیرزمینی نطنز را آغاز کرده است.

همین منابع گفتند تهران در نظر دارد سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در تاسیسات زیرزمینی نطنز برای غنی سازی اورانیوم نصب کند.

دیپلماتها می گویند با ممانعت تهران از نصب دوربین در داخل سالنها در تاسیسات نظنز، امر نظارت بر انتقال تجهیزات و رفت و آمد کارشناسان به این محل دشوار خواهد بود.

یکی از دیپلماتها گفت بدین ترتیب برنامه غنی سازی اورانیوم بدون توقف و بدون نظارت جامعه بین المللی در جریان است.

نصب سانتریفیوژ در تاسیسات نظنز، یک اقدام دیگر از سوی تهران در مسیر مقابله جويی با جامعه بین المللی است.

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - سيد کريم