کارشناس انگلیسی: بازداشت دریانوردان انگلیسی اعلامیه سیاسی از سوی ایران است

لندن، 3 فروردین، خبرگزاری «نووستی»/"روبرت ایرس" رییس برنامه امنیت و اطلاعات انستیتوی روابط بین المللی (چتم-هاوس) به «نووستی» اعلام کرد که دستگیری دریانوردان بریتانیایی اعلامیه سیاسی ایران است.

وی گفت: "ایران به وضوح اعلامیه سیاسی مستقیمی انجام داده که در آن گفته می شود که این کشور را با سازمان ملل متحد و با مردم دیگر ساختار های بین المللی نمی توان ترساند".

به گفته وی وظیفه بریتانیا در حال حاضر تلاش برای آزادی دریانوردان خود است.

وی معتقد است: "انگلستان مراتب اعتراض خویش را از طرق سیاسی به اطلاع خواهد رساند و تلاش خواهد کرد که آنها را آزاد کند. بریتانیا قصد ندارد که از نیروی نظامی استفاده کند".

ایران صبح امروز ساعت 10.15 به وقت محلی 15 نفر از دریانوردان انگلیسی را در آبهای ایران بازداشت کرده است.

به گزارش وزارت دفاع انگلستان طبق قطعنامه 1723 شورای امنیت وظیفه بازرسی کشتی های تجاری را بر عهده داشتند. در این وزارتخانه اطلاع دادند: "زمانی که دو قایق بریتانیایی توسط کشتی های ایرانی محاصره شده و به آب های ایران منتقل شدند بازرسی کشتی تجاری با موفقیت تمام شده بود".

در وزارت دفاع انگلستان گفتند: " ما با مقامات ایرانی در سطح عالی در مورد حل این مسئله تلاش می کنیم".

سفیر ایران در انگلستان به وزارت امور خارجه انگلستان احضار شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلستان اعلام کرد: "ما خواستار آزادی فوری اتباع و تجهیزات خویش می باشیم".

لینک
۱۳۸٦/۱/٥ - سيد کريم