احمدی نژاد: هسته ای ایران را یک ثانیه هم متوقف نخواهد کرد   

احمدی نژاد: قطعنامه شورای امنیت برنامه هسته ای ایران را یک ثانیه هم متوقف نخواهد کرد

تهران، 6 فروردین، خبرگزاری «نووستی»/ روز یکشنبه بعد ازظهر بر روی پایگاه اینترنتی "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور ایران اعلامیه وی مبنی بر اینکه قطعنامه شورای امنیت برنامه هسته ای ایران را حتی یک ثانیه هم متوقف نخواهد کرد پدیدار شد.

وی تاکید کرد: "قطعنامه (شورای امنیت) برای ملت ایران چیز جدیدی نیست. شورای امنیت با قطعنامه های غیر قانونی خود حتی یک ثانیه هم فعالیت های قانونی و صلح آمیز هسته ای ملت ایران را متوقف نخواهد کرد".

وی معتقد است: "حتی اگر آنها هزار کاغذ دیگر شبیه به این هم صادر کنند مطمئن باشند که در ایران هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. این حرکات باعث مخدوش شدن آبرو و سلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به نهادهای بین المللی خواهد شد".

وی بار دیگر خاطر نشان ساخت که فعالیت های هسته ای ایران مطلقا صلح آمیز بوده و در چارچوب قوانین بین المللی انجام می شود.

تهران همچنین اعلام کرد که همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی  در پاسخ به قطعنامه 1747 شورای امنیت در مورد ایران محدود خواهد کرد.

"غلامحسین الهام" سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد: "بعد از صدور این قطعنامه غیر قانونی علیه ایران دولت مجبور است طبق تصمیم قبلی مجلس ایران بخشی از همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نماید".

به گفته الهام چنین تصمیمی در جلسه دولت ایران که روز یکشنبه بعد از ظهر تشکیل شد اتخاذ شده است.

وی خاطر نشان ساخت: "توقف بخشی از همکاری های داوطلبانه سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی  در مورد توافقنامه ضمانت با آژانس تا زمانی که پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی  باز نگردد ادامه پیدا خواهد کرد".

لینک
۱۳۸٦/۱/٦ - سيد کريم