درخواست سولانا از اتحاديه اروپا   

درخواست سولانا از اتحاديه اروپا

سولانا از اتحادیه اروپا دعوت کرد که قصد آمریکا برای استقرار سیستم ضد موشکی در اروپا را بررسی کند

"خاویر سولانا" کمیسر عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیت از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که قصد آمریکا برای استقرار سیستم های ضد موشکی خویش در خاک چک و لهستان را بررسی کند.

وی روز پنجشنبه در برابر نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل اعلام کرد: "ما از سیاست خارجی و همچنین سیاست امنیتی برخورداریم. به همین خاطر اتحادیه اروپا می تواند و باید این مسائل را بررسی کند. من شخصا خواهان آن هستم که ما در مورد این مسائل فکر کنیم و در حاشیه اتحادیه اروپا آن را مطرح کنیم".

بروکسل، 9 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/٩ - سيد کريم