افزايش تحرکات آمريکا در مرز ايران   

تشديد تحرك آمريكا در مرز ايران

يك خبرگزاری دولتی روسيه: پنتاگون در آينده نزديك قصد حمله هوايی شديد به زير ساخت‌های نظامی ايران را دارد.

آفتاب: خبرگزاری «ريانووستی» روسيه در خبری كه عصر سه‌شنبه منتشر كرد از افزايش تحرك نيروهای نظامی آمريكا در حوالی مرزهای ايران خبر داد و به نقل از منابع اطلاعات نظامی روسيه در منطقه خليج‌فارس ادعا كرد كه اين تحركات می‌تواند نوعی زمينه‌چينی برای تعرض احتمالی ارتش ايالات متحده به تاسيسات اتمی و نظامی ايران باشد.

در گزارش خبرگزاری «ريانووستی» به نقل از «يك مقام عاليرتبه در نيروهای مسلح روسيه» كه البته نام او ذكر نشده، آمده است: «اخيرا نيروهای اطلاعات نظامی ما گزارشی دريافت نموده‌اند كه نشان دهنده افزايش تحركات و تدارك نظامی نيروهای مسلح آمريكا برای انجام عمليات نظامی چه از طريق هوايی و چه زمينی عليه ايران می‌باشد».

«ريانووستی» به نقل از همان منبع آگاه در ادامه تاكيد كرده است كه «پنتاگون هنوز هم تصميمی برای تاريخ نهايی شروع عمليات عليه ايران اتخاذ نكرده است».

به گفته اين مقام نظامی ناشناس روسی، تعيين نشدن تاريخ شروع عمليات! بدين خاطر است كه «پنتاگون به دنبال نقشه قابل قبولی برای حمله به ايران می‌گردد كه به آمريكاييان اجازه دهد با كمترين تلفات جمهوری اسلامی را به زانو در آورد».

بنا بر اين گزارش، حضور نظامی نيروی دريايی آمريكا در منطقه خليج فارس برای اولين بار به ميزانی رسيده كه چهار سال قبل يعنی در زمان آغاز حمله به عراق بوده است. سرلشكر «لئونيد ايواشوف» معاون رييس آكادمی علوم ژئوپليتيكی روسيه در تاريخ 21 مارس به «نووستی» گفته بود كه پنتاگون در آينده نزديك قصد حمله هوايی شديد به زير ساخت‌های نظامی ايران را دارد.

در همين رابطه يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياست خارجی «آفتاب» تاكيد كرد: با آن كه می‌توان اين خبر تحريك‌آميز خبرگزاری نووستی روسيه را بخشی از عمليات روانی جهان غرب برای افزايش فشارها بر ايران مخصوصاً پس از قطعنامه 1747 دانست، با اين حال نبايد غافل شد كه افزايش چشمگير توان نظامی پنتاگون در منطقه و تشديد نگرانی‌های افكار عمومی اروپا و رسانه‌های غربی از احتمال اقدام خودسرانه نومحافظه‌كاران از جمله شواهدی است كه نمی‌توان آن را فقط و فقط يك جنگ روانی دانست.

وی در ادامه يادآور شد: نبايد فراموش كنيم كه «جنگ روانی» نيز خود بخشی از جنگ است. ضمن آن كه شواهدی چون تظاهرات 100 هزار نفره در لندن در مخالفت با اقدام نظامی احتمالی بوش عليه ايران يا اخباری كه توسط رسانه‌های مستقل اروپايی و محافل مطالعات استراتژيك بيطرف منتشر شده است نشان می‌دهد كه حداقل نگرانی از احتمال يك ديوانگی ديگر توسط جرج بوش موضوعی فراگير در مغرب زمين است.

اين منبع آگاه در پايان از مسئولان سياست خارجی ايران خواست با اجماع و استفاده از تمام پتانسيل كارشناسی كشور و همچنين با اتكا به تدبير و تعقل، تمام تلاش خود را بر خنثی كردن فشارهای بين‌المللی بر ايران معطوف كرده و ضمن اجتناب از تحريك غيرضروری غرب، زمينه كاهش هزينه‌ها در مسير دستيابی به دانش صلح‌آميز هسته‌ای كه حق ايران است را فراهم كنند.

لینک
۱۳۸٦/۱/٩ - سيد کريم