سنا: ملوانان انگليسی را آزاد کنيد.   

مجلس سنای آمریکا از ایران خواست که بلافاصله ملوانان بازداشت شده انگلیسی را آزاد کند

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه بعد از ظهر قطعنامه ای را صادر نمود که در آن ایران را به خاطر بازداشت 15 ملوان انگلیسی در آب های عراق محکوم و از تهران خواست که آنها را بلافاصله آزاد کند.

آنطور که در دبیرخانه مجلس سنا به «نووستی» اطلاع دادند قطعنامه مشابهی هم در مورد درخواست آزادی فوری ملوانان انگلیسی از ایران به کنگره آمریکا ارائه شده است.

در اعلامیه "نورم کولمان" سناتور جمهوریخواه و یکی از بیست مولف قطعنامه مذکور که در واشنگتن منتشر شد آمده است: "ایران مطلقا هیچ اساس قانونی برای بازداشت این ملوانان نداشته و آنها (ایرانی ها) به صراحت بدنبال رویارویی می باشند".

وی اعلام کرد: "ما باید عاقل باشیم و به تله های ایرانی ها نیفتیم". وی خاطر نشان ساخت که آمریکا باید این عمل ایران را شدیدا محکوم کند.

واشنگتن، 10 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٠ - سيد کريم