اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری ملوانان انگلیسی شد   

اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری ملوانان انگلیسی شد

27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز خواستار آزادی فوری ملوانان انگلیسی شدند.

به گفته یک منبع اروپايی، در بیانیه ای که تا ساعتی دیگر از سوی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد، دستگیری ملوانان انگلیسی توسط ايران، نقض قوانین بین المللی توصیف شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده ملوانان را فورا آزاد کند.

در این بیانیه همچنین اتحادیه اروپا حمایت قاطع خود را از دولت انگلستان در مقابل ايران اعلام می دارد.

خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است دولت ايران با دستگیری ملوانان انگلیسی، مرتکب خطای بزرگی شده و باید آنها را فورا آزاد سازد.

این در حالیست که مقامات ايراني اعلام کرده اند که "نهادهايی مانند شورای امنیت و اتحادیه اروپا حق دخالت در مسئله ملوانان انگلیسی را ندارند."

پیش تر خبرگزاری‌ فرانسه‌ در گزارش دیگری از تهران گفته بود تلويزيون‌ جمهوری اسلامی روز جمعه برای دومين‌ بار تصاوير مربوط به‌ يکی‌ از اين‌ ملوانان‌ انگلیسی را پخش‌ کرد که گفته است "ما قبول می کنیم که وارد آبهای ایران شده ایم و به خاطر این اقدام غیرقانونی از مردم ایران معذرت می خواهیم."

وزارت امور خارجه انگلستان در لندن بلافاصله پخش تصاویر جدیدی از ملوانان انگلیسی در تلویزیون عرب زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را اقدامی تبلیغاتی و شرم آور خواند.

روز چهارشنبه نیز تلویزیون العالم که گفته می شود به سپاه پاسداران نزدیک است، اعترافات ملوان زن انگلیسی را پخش کرد که با اعتراض شدید دولت انگلستان مواجه شد.

مارگارت‌ بکت،‌ وزير امور خارجه‌ انگلستان‌ که برای شرکت در جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در آلمان بسر می برد، امروز گفته است هيچ‌ نشانه‌ ای‌ نمی‌ بيند که‌ دولت ايران برای‌ حل‌ وفصل‌ بحران‌ ملوانان‌ دستگيرشده‌ انگلیسی‌ در حال‌ تلاش‌ باشد.

خبرگزاري فرانسه – 20:10

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٠ - سيد کريم