تونی بلر ایران را به طرد بین المللی تهدید می کند   

تونی بلر ایران را به طرد بین المللی تهدید می کند

"تونی بلر" نخست وزیر انگلیس اعلام نمود که اگر ایران همچنان دریانوردان انگلیسی را آزاد نسازد، انزوای بین المللی این کشور را تهدید خواهد کرد.

بلر همچنین اظهار داشت که ایران نمی تواند از اوضاع بوجود آمده هیچ نفعی ببرد. وی افزود: "من نمی فهمم چرا دولت ایران همچنان اینگونه رفتار می کند. این تنها سبب تشدید نارضایتی جامعه جهانی می شود. تهران باید درک کند که چنین چیزی می تواند منجر به انزوای بین المللی شود".

لندن، 10 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٠ - سيد کريم