رهبر حزب کمونیست روسیه: ایران به زودی ملوانان انگلیسی را آزاد خواهد کرد .   

رهبر حزب کمونیست روسیه معتقد است که حکومت ایران به زودی ملوانان انگلیسی را آزاد خواهد کرد .  

"گنادی زوگانوف" رهبر حزب کمونیست روسیه معتقد است که اوضاع حادی که به خاطر بازداشت ملوانان انگلیسی که به آب های ایران تجاوز کرده اند ایجاد شده در آینده نزدیک حل خواهد شد.

وی در دیدار با نمایندگان مجلس عوام انگلستان که به همت خبرگزاری «نووستی» ترتیب داده شده بود اعلام کرد: "عمیقا از این مسئله متاسفم که ملوانان انگلیسی که یک زن هم در میان آنهاست در شرایط سختی قرار دارند اما مطمئنم که بزودی آنها را آزاد خواهند کرد".

زوگانوف تاکید کرد که فرماندهی نیروهای مسلح انگلستان باید قبول کند که دریانوردان آنها حقیقتا وارد آب های ایران شده اند.

وی گفت: "تصاویر ماهواره های آمریکایی و روسی در این زمینه وجود دارد. این تصاویر دقیقا نشان می دهد که این امر (ورود به اب های ایران)صورت گرفته است".

وی افزود که به اعتقاد وی واکنش فعلی لندن به این اوضاع صحیح می باشد.

وی گفت: " به نظر من شمار کار درستی کردید که وارد مذاکره شدید".

وزارت دفاع انگلستان روز 23 مارس اعلام کرد که 15 ملوان از کشتی جنگی "کورنول" توسط ایران در آب های عراق در خلیج فارس دستگیر شدند.

این ملوانان طبق قطعنامه 1723 شورای امنیت مشغول انجام وظیفه و بازرسی کشتی های تجاری عراقی بوده اند. ایران به نوبه خود ادعا می کند که این ملوانان در آب های ایران قرار داشتند.

بنا به گزارش رادیوی دولتی ایران نظامیان انگلیسی به این مسئله اعتراف کرده اند.

مسکو، 13 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱۳ - سيد کريم