عسگری توسط يك زن 35 ساله و يك مرد 40 ساله انگليسي ربوده شده   

نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:

وزارت خارجه موضوع ربوده شدن معاون وزير سابق دفاع را همزمان در پرونده ملوانان انگليسي بررسي كند

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از وزارت امور خارجه خواست موضوع ربوده شدن عسگري، معاون وزير سابق دفاع توسط دو تبعه انگليسي را همزمان در پرونده دستگيري 15 نظامي انگليسي، مورد بررسي قرار دهند.

محمد نبي رودكي، نماينده شيراز و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" در خصوص دستگيري 15 ملوان انگليسي به دليل ورود به آبهاي ايران، تصريح كرد: دستگاه هاي تعيين مختصات و مشخصات جغرافيايي به صورت نقطه اي، ورود غير قانوني نظاميان انگليسي به آبهاي ايران را اثبات كرده اند و همه اين موضوع را پذيرفته اند.

وي افزود: اين دفعه اول نيست كه نظاميان انگليسي ورود غير مجاز به داخل آبهاي ايران داشته اند بلكه از سال 83 به دفعات قايق هاي نظامي نيروي دريايي ارتش انگليس با عبور از آبهاي عراق به آبهاي سرزميني ايران وارد شده اند.

رودكي خاطرنشان كرد: در دفعات قبل تنها به مرزبانان عراقي و نيروهاي اشغالگر انگليسي در منطقه عراق تذكر داده مي شد اما چون به تذكرات توجهي نشد، اين بار تصميم گرفته شد تجاوز آنها به نوعي از طريق سازمان ملل و رسيدگي حقوقي و قضايي پيگيري شود.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه دولت انگليس مي خواهد از طريق روش جنجال برانگيز سياسي بر تجاوز آشكار خود به آبهاي سرزمين ايران سرپوش بگذارد، گفت: دولت انگليس از ابزارهايي مانند شوراي امنيت، اتحاديه اروپا استفاده كرده و رئيس جمهور آمريكا آشكار و مداخله جويانه اعلام كرده كه اين 15 نفر گروگان گرفته شده اند درصورتيكه به هيچ وجه اينگونه نيست.

نماينده شيراز ادامه داد: دولت انگليس بايد به صورت دو جانبه موضوع را پيگيري كند زيرا اين موضوع بين ايران و انگليس اتفاق افتاده است و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در دفعات گذشته از شكايت در مورد ورود غير قانوني ارتش انگليس به آبهاي ايران خودداري كرده است.

رودكي تاكيد كرد: ما اخيرا خبري دريافت كرديم كه معاون وزير سابق دفاع، آقاي عسگري در تركيه در اوايل آذرماه توسط يك زن 35 ساله انگليسي و يك مرد 40 ساله انگليسي از يكي از هتل هاي تركيه ربوده شده كه اين موضوع نيز بايد در اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي، افزود: 15 نفر نظامي انگليس، آنطور كه بوش گفته گروگان جمهوري اسلامي ايران نيستند اما موضوع ربوده شدن عسگري بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

رودكي تصريح كرد: يكي از معاونين وزارت دفاع ايران توسط انگليسي ها با همكاري آمريكا و اسرائيل ربوده شده كه ما از دولت تركيه در اين خصوص توضيح خواسته ايم.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه سفير تركيه در نيمه اسفند سال گذشته براي توضيح در مورد اين موضوع به مجلس فراخوانده شد، گفت: به وزارت امور خارجه ايران توصيه مي‌‏‌‏‌‏‌‏كنم موضوع ربودن عسگري در تركيه توسط دو تبعه انگليس در اين پرونده مورد بررسي قرار گيرد.

خبرگزاري كار ايران

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٤ - سيد کريم