اتهام حمايت از تروريسم به ايران قبل از حمله   

روزنامه کویتی ادعا می کند که رییس جمهور آمریکا قبل از حمله به ایران این کشور را به حمایت از تروریسم در برخی از مناطق جهان متهم می سازد   .

روزنامه کویتی "سیاست" هشدار می دهد که آمریکا طی این ماه به ایران حمله خواهد کرد.

"احمد عبدالعزیز الجارالله" سردبیر این روزنامه در مقاله تحت عنوان "حمله به ایران تا پایان ماه" به نقل از منابع آگاه در واشنگتن می نویسد که حمله به ایران احتمالا با استفاده از سلاح های هوا-زمین انجام خواهد شد.

به اعتقاد وی تجمع کشتی ها در خلیج فارس فقط استتار نظامی است چرا که برای حمله به راکتور و مراکز هسته ای ایران به سلاح های مخصوصی نیاز است که در مورد وجود و محل استقرار آنها تهران نمی داند و حدس هم نمی زند.

وی معتقد است که سربازان آمریکایی به خاطر اجتناب از تلفات به خاک ایران وارد نخواهند شد.

وی اشاره می کند که در کاخ سفید مراحل تنظیم اعلامیه سیاسی حمله آتی به ایران در حال تنظیم است که رییس جمهور آمریکا در پایان ماه جاری آن را اعلام خواهد کرد.

در این اعلامیه تحکیم امنیت، صلح و ثبات در منطقه خلیج و خاور نزدیک را دلیل چنین تصمیمی می نامند. در آن به خطر برنامه هسته ای ایران برای آمریکا و دوستان آن در منطقه، انتشار این خطر در اروپا و دیگر کشورهای جهان اشاره خواهد شد.

به اعتقاد این خبرنگار کویتی ایران را به دخالت سیاسی و جاسوسی در امور داخلی عراق با کمک متحدین سوری متهم خواهند نمود. تهران همچنین به دست داشتن در سومالی، یمن و لبنان، آتش فکنی در شاخ آفریقا و افغانستان تهدید دائم عبور کشتی ها از تنگه هرمز متهم خواهند کرد که بخش اعظم نفت منطقفه از طریق آن به بازارهای آسیایی منتقل می شود.

ابوظبی، 15 فروردین، خبرگزاری «نووستی»

لینک
۱۳۸٦/۱/۱٥ - سيد کريم