ناو هواپيمابر آمريکا در نزديکي بندر بوشهر

ناوهاي هواپيمابر هسته اي نيميتس و استينس به همراه چندين شناور ديگر بيست و سوم ماه مي وارد خليج فارس شدند و اين بزرگترين اعزام نيرو به خليج فارس از زمان شروع جنگ عراق در مارس دو هزار و سه است .

مردميار :به گزارش خبرگزاري فرانسه از روي عرشه ناو هواپيمابر امريکايي يو اس اس جان سي استينس ، فرمانده این ناو هواپيمابر روز جمعه گفت : اين ناو به همراه ناو هواپيمابر نيميتس هفته آينده رزمايش مشترکي را در آب هاي خليج فارس در برابر آب هاي ايران برگزار خواهد کرد .

دريادار کوين کين به خبرنگاران حاضر بر روي عرشه گفت : ما در حال حاضر در حال انجام رزمايشي هستيم که هفته گذشته شروع شده است و در اوايل هفته اتي رزمايش ديگري را براي مقابله با زمين لرزه و بلاياي طبيعي با ناو هواپيمابر نيميتس به صورت مشترک انجام خواهيم داد .

وي در ادامه گفت : اين يک رزمايش با اهداف بشر دوستانه است و رزمايش هاي مهم نظامي در خليج فارس هيچ ربطي به ايران و فشارهاي بين المللي فزاينده به خاطر برنامه هسته اي اين کشور ندارد .

دريادار کين که فرمانده ناو هواپيمابري است که هم اکنون در نزديکي بندر بوشهر است گفت : رزمايش هاي نظامي آمريکا که در حال حاضر انجام مي شوند پيامي براي ايران يا براي هر طرف ديگري در منطقه محسوب نمي شوند .

داده هاي راداري موجود در مرکز فرماندهي ناو هواپيمابر جان سي استينس نشان مي دهد که اين ناو در سي و هفت مايلي بندر بوشهر قرار دارد .

ناوهاي هواپيمابر هسته اي نيميتس و استينس به همراه چندين شناور ديگر بيست و سوم ماه مي وارد خليج فارس شدند و اين بزرگترين اعزام نيرو به خليج فارس از زمان شروع جنگ عراق در مارس دو هزار و سه است.

/ 0 نظر / 13 بازدید