لوموند: آغاز شمارش معکوس تا جنگ با ايران

لوموند: آغاز شمارش معکوس تا جنگ با ايران

روزنامه فرانسوی لوموند طی مقاله ای با عنوان 'آغاز شمارش معکوس تا جنگ با ايران '، به احتمال حمله نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت در سکوت، زیرکانه و پنهان از دوربین های فیلمبرداری، جنگ با ايران آغاز شده است.

لوموند نوشت رئیس جمهور آمریکا ابتدا ايران را در سال 2002 در محور شرارت قرار داد. او سپس در سال 2003 گفت اجازه نخواهد داد ايران به سلاح اتمی دست یابد.

این روزنامه فرانسوی افزود هیچ نشانه ای از اینکه رئیس جمهور آمریکا، طرح حمله به ايران را کنار گذاشته باشد، دیده نمی شود. او یک جنگ ایدئولوژیک تحت عنوان 'جنگ جهانی سوم علیه فاشیسم اسلامی' را در سر می پروراند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره امروز خود با اشاره به سخنان روز گذشته معاون رئیس جمهور آمریکا در ناوهواپیمابر 'جان‌ سی‌ استنيس' در آبهای خلیج فارس نوشت دیک چنی در هشداری به ايران گفت ما با دو ناو هواپیمابر و گروههای ضربت و پشتیبانی آن، پیامی روشن هم برای دوستان و هم برای دشمنان داریم.

معاون رئیس جمهور آمریکا افزود ما راههای دریايی را باز نگه می داریم. ما در کنار دوستانمان علیه افراطگرايی و تهدیدات استراتژیک می ایستیم. ما حملات علیه نیروهایمان را متوقف می کنیم. ما اجازه نمی دهیم ايران به سلاح اتمی دست پیدا کند و بر این منطقه مسلط شود. ما دشمنان آزادی را به پای میز محاکمه می کشانیم.

نیویورک تایمز نوشت بر زبان آوردن چنین تهدیدات صریح توسط کسی که سمبل سخت سران در دولت آمریکا است و چنین سخنانی، آنهم در نزدیکی سواحل ایران، پیامی غیرقابل چشم پوشی در بردارد.

این روزنامه نوشت آخرین باری که دیک چنی از ناو‌ استنيس‌ دیدار کرد، در ماه مارس 2002 بود. وی در آن زمان حمایت کشورهای منطقه برای تهاجم به عراق را جلب می کرد.

رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در مورد سفر معاون خود به منطقه گفته بود دیک چنی برای تقویت جبهه ای جهت مقابله با ايران به خاورمیانه رفته است.

/ 1 نظر / 10 بازدید
امير

اين روزها خيلی سخنان متناقضی از طرف مقامات امريکايی ميشنويم که گاهی ۱۸۰ درجه با هم تفاوت دارند . ولی فکر نميکنم که گزينه نظامی هنوز روی ميز باشه