مذاکرات برای تنظيم سومين قطعنامه تشديد تحريم اقتصادی ايران

مذاکرات برای تنظيم سومين قطعنامه تشديد تحريم اقتصادی ايران

خبرگزارى رويتر به نقل از منابع ديپلماتيك آمريكايى و ديگر منابع نوشت: در آمريكا و روسيه حمايت رو به رشدى از اقدامى وجود دارد كه مستلزم محدود كردن تجارت شركت‌هاى اروپايى با ايران به عنوان وسيله‌اى براى تحت فشار قرار دادن تهران به منظور پايان دادن به برنامه‌ى هسته‌يي‌اش مي‌باشد.

اين خبرگزارى به نقل از منابع ياد شده ادامه داد:‌ تلاش‌هاى تحت رهبرى آمريكا براى منصرف كردن بانك‌هاى بين‌المللى از تجارت با ايران موثر واقع شده است اما بسيارى از بخش‌هاى صنعتى ايران از جمله بخش خودرو، شيمي، ارتباطات و انرژى از مشاركت جدى اروپا ديگر شركت‌هاى خارجى بهره‌مند هستند.

آمريكا، اتحاديه‌ى اروپا، روسيه و چين در تلاشند تا ايران را به ميز مذاكرات بر سر برنامه‌ى هسته‌يى بكشانند اما نبود پيشرفت در اين زمينه باعث از سرگيرى مذاكراتى در خصوص سومين قطعنامه‌ى تحريم عليه اين كشور شده است.

يك مقام ديپلماتيك كه به شرط فاش نشدن نامش با خبرنگاران صحبت كرد، گفت روسيه اشاره كرده است كه از سومين قطعنامه‌ى تحريم شوراى امنيت كه تحريم‌هاى جديدى را عليه ايران اعمال مي‌كند حمايت نخواهد كرد مگر اينكه اروپايي‌ها فشار بيشترى را دراين باره تحمل كنند.

وى گفت: اعتقاد بر اين است كه اين امر به معناى آن است كه شركت‌هاى اروپايى بايد سرمايه‌گذارى جديد در بخش نفت و گاز و نيز ديگر فعاليت‌هاى تجارى را محدود كنند و نيز دولت‌هاى اروپايى به دادن اعتبار صادرات و وام به اين كشور پايان دهند.

روسيه كه روابط بلند مدتى با ايران دارد، اين بحث را مطرح كرده كه بيش از ديگر كشورها در تحريم‌هاى ايران صدمه ديده است.

اين كشور در حال ساخت مجموعه‌اى هسته‌يى در بوشهر است اما تكميل آن و ارايه‌ى سوخت را به علت نگراني‌هاى بين‌المللى نسبت به مسايل هسته‌يى به تعويق انداخته است.

براساس اين گزارش بسيارى از دولت‌هاى اروپايى گفته‌اند كه در آينده اعتبار صادرات براى تجارت با ايران را كاهش مي‌دهند و قطعنامه‌ى مصوبه ماه مارس در شوراى امنيت نيز كشورها را به انجام اين كار ترغيب مي‌كند.

اما در حالى كه برخى كشورها درباره‌ى محدود كردن تجارت با ايران عميقا با هم اختلاف دارند يك ديپلمات اروپايى خاطرنشان كرد كه اروپا به آرامى به سوى قطع اعتبار صادرات و وام دهى حركت كرده است و چنين تحريمى اجتناب‌ناپذير است.

كنث كاتزمن، كارشناس خاورميانه در كتابخانه‌ى كنگره‌ى آمريكا گفت كه اگر چه قانون آمريكا تجارت با ايران را منع مي‌كند اما تجارت غير نظامى اروپا با ايران قانونى است، بنابراين اگر شوراى امنيت سازمان ملل به سوى حوزه تجارت غير نظامى حركت كند چيزهاى بيشترى در معرض خطر قرار مي‌گيرد.

سخنگويان وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌دارى آمريكا كه به شدت در ايجاد فشار اقتصادى و سياسى عليه ايران دست دارند، گفتند كه هيچ آمارى از ميزان تجارت اروپا و ديگر تجارت‌هاى خارجى ايران ندارند.

قانون ‌آمريكايى تحريم‌هاى ايران مجازات‌هايى را عليه شركت‌هاى اروپايى و خارجى كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژى ايران سرمايه‌گذارى كنند، اعمال مي‌كند.

/ 0 نظر / 13 بازدید