آمادگی ایران جهت برگزاری دومین دور مذاکره با آمریکا

عباس عراقچی، دستیار وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه 4 ژوئیه تایید کرد که ایران جهت برگزاری دومین دور مذاکره با آمریکا پیرامون مسئله عراق آماده است.

دستیار وزیر خارجه ایران در حال دیدار از آفریقای جنوبی در پروتوریا اظهار کرد: اگر آمریکا خواستار ادامه مذاکره با ایران پیرامون مسئله امنیتی عراق باشد، ایران در این زمینه آمادگی دارد و پیش از این موضع خود را نسبت به این مسئله ابراز کرده است.

او افزود: در حال حاضر، آمریکا در مورد مسئله عراق با فشارهای جدیدی مواجه شده و نباید به سرعت از عراق خارج شود. در غیر این صورت، عراق با خطر تجزیه و ناآرامی مواجه شده و به بهشت تروریستان تبدیل خواهد شد. او بر تنظیم جدول زمانی خروج ارتش آمریکا از این کشور تاکید کرد.

منبع: راديو بين‌المللي چين

/ 0 نظر / 14 بازدید