گزارش جديد البرادعى: ايران غني‌سازى اورانيوم را تعليق نكرده است

ايرنا:گزارش جديد "محمد البرادعى" مديركل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در باره فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كه ساعتى قبل در اختيار اعضاى شوراى حكام و شوراى امنيت سازمان ملل قرار گرفت، تاييد كرده است كه ايران برنامه‌هاى غني‌سازى اورانيوم را تعليق نكرده است.

در اين گزارش چهار صفحه‌اى كه ايرنا در وين به نسخه‌اى از آن دست يافته، آمده است: ايران همچنان به فعاليت خود در تاسيسات سوخت هسته اى  FEPادامه مي‌دهد و تغذيه آبشارها را با  UF6آغاز كرده است.

در اين گزارش كه بعدازظهر چهارشنبه به طور همزمان در اختيار اعضاى شوراى حكام و شوراى امنيت قرار گرفت، آمده است: ايران همچنين برنامه‌هاى مربوط به تاسيسات آب سنگين و ساخت رآكتور  IR-40را ادامه داده است.

در گزارش جديد "محمد البرادعى" مديركل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در باره فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كه بعدازظهر چهارشنبه در اختيار اعضاى شوراى و شوراى امنيت سازمان ملل قرار گرفت، آمده است: تا زمانى كه ايران دسترسى هاى بيشترى براى آژانس فراهم نكند و پروتكل الحاقى را نپذيرد، قادر به بازسازى تاريخچه فعاليت‌هاى هسته‌اى اين كشور و نيز ايجاد اطمينان نسبت به مواد و برنامه‌هاى اعلام نشده هسته‌اى و نيز ماهيت صلح آميز فعاليت‌هاى هسته‌اي‌اش نخواهيم بود.

در اين گزارش همچنين نوشته شده است: "به علت آنكه آژانس به مدت بيش از يك سال به اطلاعاتى كه قبلا از ايران دريافت مي‌كرد، دسترسى نداشت، سطح اطلاعات درباره جنبه‌هاى خاصى از فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كاهش يافته است."

البرادعى افزوده است: ايران در تاسيسات خود در نطنز به  ۱۳۱۲دستگاه سانتريفوژ، گاز اورانيوم لازم براى غني‌سازى تزريق كرده است.

در ادامه گزارش جديد "محمد البرادعى" مديركل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى درباره فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كه بعدازظهر چهارشنبه در اختيار اعضاى شوراى و شوراى امنيت سازمان ملل قرار گرفت، ادعا شده است: ايران با هيچ يك از درخواست‌هاى شفاف‌سازى آژانس كه براى روشن كردن ابعاد ماهيت برنامه‌هاى هسته‌اي‌اش مورد نياز بوده، موافقت نكرده است.

در اين گزارش همچنين ادعا شده است: به رغم بازرسي‌هاى دايمى درباره فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كه از چهار سال پيش ادامه دارد، برخى جنبه‌هاى ويژه از برنامه‌هاى هسته‌اى ايران همچنان غيرقابل تشخيص است.

البرادعى در بخش ديگرى از گزارش خود در عين حال گفته است، آژانس بين المللى انرژى اتمى قادر است عدم انحراف هسته‌اى اعلام شده در ايران را تاييد كند، اما براى انجام فرايندهاى بيشتر در جنبه‌هاى گوناگونى از ماهيت و برنامه‌هاى هسته‌اى ايران ناتوان است.

در اين گزارش همچنين افزوده شده است كه ايران طى ماههاى فوريه تا مارس ميزان  ۴/۸كيلوگرم  UF6را به دستگاه‌هاى سانتريفوژ تزريق كرده است و از زمان گزارش قبلى مدير كل درباره ايران به بعد نيز حدود  ۲۶۰كيلوگرم UF6 را به سانتريفوژهاى خود در تاسيسات غني‌سازى سوخت هسته‌اى تزريق كرده است.

در گزارش افزوده شده است كه هنوز ايران به سوالى آژانس در زمينه‌هاى دريافت سانتريفوژهاى  P1و  P2و برخى سووالات ديگر پاسخ نداده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید