منتخبی از نشست مطبوعاتی استیو هادلی مشاور امنیت ملی

سفر رییس جمهور به اروپا، نشست گروه 8، ایران، روسیه

س: می توانیم برای لحظه ای به عقب برگردیم، به نقطه ای که آمریکایی هایی که در ایران بازداشت شده اند، زیرا این پرسش هر روز در جلسات توجیهی مطرح می شود و هیچ چیز نمی تواند گفته شود. بنابراین، من در شگفتم که چه مورد خاصی اتفاق افتاده است که امروز باعث بیانیه رییس جمهور شده است؟ و همچنین، عناوین اصلی روزنامه های آمریکا یک روز این است که چگونه سفیر ایالات متحده و سفیر ایران را پس از سال های سال برای اولین بار پای میز مذاکره می بینند، یک روز دیگر در مورد موقعیت هسته ایرانیان، روز دیگر در مورد آمریکایی های بازداشت شده است. روابط حال حاضر ایالات متحده – ایران به هر صورتی که وجود دارد، چه می باشد؟ و چگونه این آمریکایی های بازداشت شده در این روابط گنجانده می شوند؟

آقای هاردلی: دلیل اینکه رییس جمهور این بیانیه را صادر کرد این است که این افراد برای مدتی بازداشت بوده اند، اما در پایان هفته گذشته، آغاز این هفته متهم شده اند. و این نشان دهنده تشدید از طرف ایرانیان می باشد. و هنگامی که رییس جمهور در مورد بازداشت آنها پایان هفته گذشته صحبت کرد و به این موضوع اشاره نمود، احساس کرد که با توجه به اینکه تعدادی از آنها متهم شده اند، باید این هفته مطالب بیشتری بگوید.

نگاه کنید، روابط با ایران – با این دید، تغییری نیافته است. موارد زیادی وجود دارد که ایران بر خلاف منافع ما، بر خلاف ثبات منطقه، و به نظر ما بر خلاف منافع مردم ایران آنها را انجام می دهد. این موارد عبارتند از: حمایت از ترور، پیگیری مشتاقانه هسته ای آنها برای دستیابی به تسلیحات هسته ای با بی اعتنایی به جامعه جهانی، کارشکنی در زمینه تلاش های مردم عراق برای باثبات کردن دولت شان، حمایت شان از حرب الله در سراسر دنیا و فشارهایی که بر دولت مشروع لبنان وارد می کنند. فقدان نقش سازنده در رابطه با صلح اسراییل- فلسطین [نیز] وجود دارد.

بنابراین موارد متعددی وجود دارد که ایرانی ها در حال انجام آن هستند که از بین برنده صلح می باشد. و سعی ما بر آن است که رویکردی داشته باشیم که هر کدام از این موارد را مورد بررسی قرار دهیم. موضوع هسته ای از روشی که پیش از این بیان کردیم رسیدگی می شود. دلیل مذاکره با ایرانیان در مورد عراق در واقع دارای دو جنبه بود: اول، به دلیل اینکه مردم عراق و دولت عراق به عنوان تلاشی برای آزمودن و شرکت دادن این کشور با این چشم انداز که ایران نظرش را تغییر خواهد داد و فراهم کننده – و نقش سازنده تری در عراق ایفا می کند، از ما خواسته بودند که این کار را انجام دهیم.

و دوم اینکه، ما این کار را به این دلیل انجام دادیم که مجموع کارهایی که ایران در عراق انجام می دهد، کودکان مردان و زنان ما را، بدون هیچ ملاحظه ای، در آنجا به کشتن می دهد. و اگر راهی از طریق مذاکره مستقیم توسط نشست نماینده ما با نماینده ایرانیان وجود داشته باشد که به روشنی توضیح می دهد که به چه میزان این فعالیت غیر قابل قبول است و این که ما ایرانیان را مسئول این عمل در عراق می دانیم، به نظر ما این مورد مهمی برای انجام بود: اول، به منظور آزمودن و شرکت دادن در ثبات عراق؛ دوم، برای محافظت از فرزندانمان.

س: آیا ملاکی حتی ناشی از خوش بینی محافظه کارانه در مورد پتانسیل مذاکره بر اساس نشستی به این شکل وجود دارد؟ آیا بازداشت آمریکایی ها نوعی آزمون واقعی از کسانی که شما واقعاً با آنها سرو کار دارید نمی باشد؟

آقای هادلی: به این دلیل است که من در پاسخ هایم به آن اشاره کردم که این مسئله به وضعیت موجود کمکی نمی کند، این حرکت واقعاً در جهت منافع مردم ایران نمی باشد و خصوصیت این رژیم را مشخص می کند و مشکلاتی که آن دسته از کسانی که می گویند، خب، چرا شما با ایران مذاکره نمی کنید؟، را نمایان می کند. این عمل یادآوری خوبی است که تا چه حد این رژیم مشکل ساز است، و انواع سیاست هایی که این کشور دنبال می کند.

س: اما شما هنگامی که مذاکره رو در رو داشتید، از این موضوع طفره رفتید. چرا این مذاکرات به عراق محدود شد زمانی که این اشخاص زندانی بودند؟

آقای هادلی: ما هم پیام های خصوصی و هم پیام عمومی در این مورد ارسال کرده ایم.

س: چرا این مورد بخشی از یک مذاکره نمی باشد -- تمام اختلافات بین ما؟

آقای هادلی: ما در حال مذاکره هستیم – به عقیده ما مذاکره به خصوص در مورد موضوع هسته، در یک چارچوب وسیع تر بسیار مفید می باشد زیرا نظری که ما می خواهیم بیازماییم و به دولت ایران نشان دهیم که این موضوعات تنها بین ایالات متحده و ایران نمی باشد. این موارد مسائلی است که ایران با تمام جامعه جهانی دارد. عملکرد آنها در عراق تنها به ما مربوط نمی شود، این موارد به مردم عراق و تلاش هایشان برای پایان دادن به خشونت و دستیابی به دموکراسی نیز مربوط می شود.

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

/ 0 نظر / 12 بازدید