چکیدۀ مصاحبه های برگزیدۀ رایس در شرم الشيخ

چکیدۀ مصاحبه های برگزیدۀ رایس وزیر امور خارجه هنگام شرکت در اجتماع وزیران در شرم الشیخ در ارتباط با پیمان بین المللی عراق، سوم ماه مه 2007

سعی من بر این است که در پشتیبانی از سیاست این رئیس جمهوری که در واقع در حال تغییر دادن سیمای خاورمیانه است، کاری انجام دهم که درست باشد. وشکی وجود ندارد که این منطقه ای است که ایالات متحده طی مدت 60 سال سیاست های مشخصی را به طور عمده در جهت حفظ ثبات تعقیب کرده است، اینک ما یک رشته سیاست های جدیدی را دنبال می کنیم. آیا من به اهمیت این موضوع اعتقاد دارم که ما باید بکوشیم تا بنیانی در خاورمیانه پی افکنیم که که در طول زمان خاورمیانه را به سوی یک دموکراسی پردامنه تر، آزادی بیشتر و ثباتی بزرگتر ازیک ثبات ساختگی سوق خواهد داد؟ مطلقا چنین است. و من بر این اورم که برقراری ارتباط با همۀ کسانی که می توانند بخشی از این حرکت باشند قطعا شایان اهمیت است.

اما با یاری دادن به دموکراسی های جوان، نظیر عراق،افغانستان و لبنان، من فکر می کنم که ما واقعا در حال پی افکندن این بنیان هستیم. و این آن چیزی است که امروز من نگران ان هستم.

دکتر کاندلیزا رایس

شرم الشیخ

سوم ماه مه 2007

رایس، وزیر امورخارجه، با جیمز رستن، از فاکس نیوز گفتگو می کند

پرسش: طبق آنچه که به ما گفته شده، شما امروز حتی چند کلمه مزاح با هیئت ایرانی مبادله کردید. این جریان چه پیشرفتی دارد؟ آیا در بارۀ آن احساس خوبی دارید؟

رایس وزیر امور خارجه: خوب وقت ناهار بود. عدۀ زیادی در آنجا بودند: سعود الفیصل، وزیر خارجه عریستان سعودی، وزیر خارجۀ عمان، ملکی، نخست وزیر [عراق] – ما فقط حرفهای خوشایندی رد و بدل کردیم، جوّ دوستانه ای بود.

رایس، وزیر امورخارجه، با زین ورجی، از سی ان ان گفتگو می کند

پرسش: شما در هنگام ناهار با وزیر خارجه ایران برخورد کردید. بین شما چگونه جوّی وجود داشت؟ می توانید لطفا به ما بگویید؟

رایس وزیر امور خارجه: خوب، اشخاص زیادی(این قسمت درست شنیده نمی شود) در آنجا بودند. وزیر خارجه عربستان...

پرسش: اما در آنجا حالت تحرکی وجود داشت که حتی در یک لحظه شما قادر بودید ...

رایس وزیر امور خارجه: هر دو ما اشخاص متمدنی هستیم –این یک ناهار جمعی بین وزیران بود. اگر من فرصتی بیابم تا پیامی را که از طرف جامعۀ بین المللی یا همسایگان دایر بر این که ما هرکاری که بتوانیم در حمایت از دولت عراق انجام خواهیم داد، برسانم، از فرصت استفاده خواهم کرد.

پرسش: بنا بر این لزوما چنین چیزی پیش نخواهد آمد. منظور من این است که ایا شما خواستار گفتگوهای بی پرده بیشتری هستید، در یک چهار چوب یک به یک...؟

رایس وزیر امور خارجه: ما به دنبال روابط دوجانبه با ایران نیستیم. و آنها هم چنین روابطی را با ما دنبال نمی کنند. اما حرکت واقعی به سوی جلو این است که همه ما در اینجا حضور داریم تا از عراق حمایت کنیم و همسایگان عراق نه فقط ...وظیفه ای در این زمینه به عهده دارند بلکه نفع عظیم خود آنها هم در پیدایش یک عراق با ثبات تر نهفته است. و این پیامی است که ما واقعا بر روی ان تمرکز می کنیم.

منبع: سايت وزارت امور خارجه ايالات متحده

/ 0 نظر / 10 بازدید