ارزيابی سيستم اطلاعاتی آمريکا از شرايط بعد از صدام

ارزيابی سيستم اطلاعاتی آمريکا در ژانويه سال 2003 :شرايط بعد از صدام فرصت خوبی برای درگيری گروههای داخلی است

مهر: ارزيابی سيستم اطلاعاتی آمريکا در ژانويه سال 2003 پيش بينی کرده بود که براندازی رژيم صدام و حمله آمريکا به عراق می تواند به خشونتهای داخلی در اين کشور منجر شود و تروريستها را در منطقه تقويت کند.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامهای کنگره و مقامهای سابق اطلاعاتی آشنا به بررسيهای پيش از جنگ گزارش داد: اين دو ارزيابی با عنوان "چالشهای اصلی در عراق پس از صدام" و" پيامدهای منطقه ای تغيير رژيم در عراق" توسط شورای اطلاعات ملی آمريکا تهيه شد .

اين ارزيابی ها بخش مهمی از گزارش مرحله دوم کميته برگزيده سنا درباره ارزيابی های اطلاعاتی پيش از جنگ درباره عراق خواهد بود. اين ارزيابی ها پيش از شروع جنگ به کاخ سفيد و کميته های اطلاعاتی کنگره فرستاده شد.

سناتور "جان رکفلر" رئيس اين کميته و " کريستوفر باند" معاون وی قبلا در ماه جاری اعلام کردند که تيم آنها از "مايک مک کونل" مديراطلاعات ملی خواسته بود تا اين گزارش رابه شکل علنی منتشر وآن را فاش کند. مقامهای کنگره اعلام کردند که اين دو ارزيابی فاش خواهد شد و بخشی از گزارش مرحله دوم خواهد بود که می تواند ظرف هفته آينده منتشر شود.

ارزيابی سازمانهای اطلاعاتی آمريکا درباره عراق پس از صدام می گويد: درحالی که بعيد است جدايی در عراق ايجاد شود، اما فرصت خوبی است تا گروههای داخل عراق با يکديگر درگير شوند و اعضای سابق ارتش می توانند همراه با گروههای تروريستی با هر دولت جديدی مبارزه کنند. به گفته منابع آگاه، اين گزارش حتی درباره حمله چريکی هم سخن می گويد.

ارزيابی دوم می گويد: اسلام سياسی تقويت می شود وتروريستها وافراطيون درمنطقه ازجنگ بهره برداری می کنند. دراين ازريابی همچنين آمده است : ترس از حاکميت نظامی آمريکا و اشغال کشوری در خاورميانه، مبارزان مسلمان خارجی را به اين منطقه خواهد کشاند.

آمريکا با ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله کرد، ادعايی که ثابت شد دروغ بوده و هرگز هيچ نوع سلاح کشتار جمعی در آنجا يافت نشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید