جهان در آستانه رقابت تسلیحاتی است

مسکو، "سرگی راگوف" مدیر انستیتو آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه، خبرگزاری «نووستی»

"سرگی راگوف" مدیر انستیتو آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه معتقد است که جهان در آستانه رقابتی تسلیحاتی قرار دارد که مطیع هیچ قانونی نخواهد بود.

به گفته وی، اکنون سیستم کنترل بر تسلیحات که پس از جنگ سرد ایجاد شده بود، در حال فروپاشیدن است و افزود: "این سیستم آخرین روزهای خود را می گذراند".

راگوف اظهار داشت: "دولت بوش، کنترلی گزینشی بر تسلیحات دارد.آمریکا از قرارداد دفاع ضد موشکی و قرارداد کلی و همه جانبه ممنوعیت آزمایش های هسته ای خوشش نمی آمد و از این قراردادها خارج شد. فعلاً آمریکایی ها قرارداد موشک های برد کوتاه و متوسط را می پسندند. اما آیا این برای مدتی طولانی خواهد بود؟"

بعقیده وی، یکی از علل ایجاد بحران در زمینه سیستم کنترل بر تسلیحات، "سیاست اتخاذ گام های یکسویه توسط دولت جرج بوش است. هدف اصلی و استراتژیک آمریکا جلوگیری از ایجاد رقیبی با نیروی برابر است که اتحاد شوروی چنین بود". در نتیجه تمایل به تک قطبی بودن، "آمریکا را به یکی از دشوارترین بحران ها در تاریخ خود رساند". اکنون مسلم است که "پیامدهای جنگ در عراق برای آمریکایی ها بسیار سنگین تر از پیامدهای جنگ با ویتنام خواهند بود". بعقیده وی پاییز در آمریکا مباحثی بسیار دشوار در رابطه با حداقل سازی نتایج شکست در عراق آغاز خواهند شد. اما دیگر هیچکس درباره پیروزی در این کشور صحبت نمی کند.

راگوف معتقد است: "جهان تک قطبی پیش از آنکه شکل گیرد، فرو ریخت".

این کارشناس تصریح نمود: "پس از پایان جنگ سرد، سیستم جدید امنیت بین المللی ساخته نشد. اکنون عملاً تمامی "مراکز قدرت" منطقه ای، سلاح هسته ای در اختیار دارند. اگر گسترش آن ادامه بیاید، گزینه های مختلفی برای توسعه اوضاع ممکن هستند. متاسفانه اکنون قوانینی کلی برای بازی وجود ندارند. بعید است که جنگ سرد جدیدی ممکن باشد، اما رویارویی به شکل روابط متقابل بین روسیه و آمریکا در حال شکل گیری است. بدین ترتیب که زمینه های همکاری انرژتیک جای خود را به زمینه های رقابتی می دهند".

وی معتقد است که سازمان ملل متحد و سایر نهادها "کارآیی اندکی دارند، از این رو یا باید آنها را موثر و کارآمد کرد و یا درباره ساختارهایی جدید اندیشید". راگوف در خاتمه صحبت های خود گفت: "در برابر مسکو و واشنگتن، وظیفه ایجاد سیستم جدید امنیت بین المللی قرار دارد".

/ 0 نظر / 13 بازدید